Mašinski fakultet u Kraljevu

masinski u kraljevu
Mašinski fakultet u Kraljevu

Mašinski fakultet u Kraljevu formiran je 1987. godine u Kraljevu kao deo Univerziteta u Kragujevcu, ali začetak ovog fakulteta je odeljenje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu osnovano 1970. godine.  Prateći moderne pravce ravoja tehničkih nauka, Fakultet se permanentno orijentiše na osavremenjivanje svojih nastavnih planova i programa i nudi sticanje obrazovnih profila koji su konkurentni aktuelnim promenama na tržištu, a koji su saglasni sa Bolonjskom deklaracijom.

Nastavni i naučno-istraživački proces na Fakultetu izvodi 47 nastavnika i saradnika. U školskoj 2011/12. godini na Fakultetu je studiralo 333 studenta. Diplomu Mašinskog fakulteta u Kraljevu steklo je više od 800 studenata, odbranjeno je više od 15 magistarskih teza i 8 doktorskih disertacija.

Mašinski fakultet u Kraljevu upisuje studente na osnovne akademske studije koje traju šest semestara na programe Mašinsko inženjerstvo ili Građevinsko inženjerstvo, posle kojih se stiče zvanje inženjer mašinstva, odnosno građevinarstva.

Studenti mogu da se prijave za upis dva studijska programa na osnovnim studijama:

  • Mašinsko inženjerstvo
  • Građevinsko inženjerstvo

Studijski program Mašinsko inženjerstvo izvodi se samostalno i traje šest semestara i ima ukupno 180 ESPB bodova

Studijski program Građevinsko inženjerstvo izvodi se kao Zajednički studijski program u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Novi Sad. Studijski program Građevinsko inženjerstvo traje šest semestara i ima ukupno 180 ESPB bodova.

Studijski program master akademskih studija mašinskog inženjerstva pripada polju tehničko – tehnoloških nauka.

Studijski program sadrži obavezne zajedničke predmete svih modula i četiri izborna modula (M) i to :

M1 – Projektovanje u mašinogradnji;
M2 – Proizvodno mašinstvo;
M3 – Automatsko upravljanje, robotika i fluidna tehnika;
M4 – Energetika i zaštita životne sredine.

Na svakom modulu postoje obavezni i izborni predmeti modula.

U sastavu Fakulteta postoje brojni centri sa laboratorijama koji predstavljaju deo naučno-istraživačke jedinice.

 

Adresa: Dositejeva 19, 36000 Kraljevo
Tel. 036/383 269
Faks: 036/383 377
veb sajt: www.mfkv.kg.ac.rs
e-mail: office@maskv.edu.rs