Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu

filum
Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu je visokoškolska, obrazovno-naučna i obrazovno-umetnička ustanova.  Kao rezultat napora Univerziteta u Kragujevcu, Skupštine grada i Prirodno-matematičkog fakulteta, prve studije filologije započete su 1996. godine u sastavu Univerziteta u Beogradu, a za njim slede i odeljenja muzičke umetnosti 1998. i primenjene umetnosti 1999. godine. Od juna 2002. godine postoji Filološko-umetnički fakultet kao deo Univeziteta u Kragujevcu.

Fakultet organizuje nastavu iz navedene tri oblasti, a katedre u okviru istih su:

  • filologija: srpski jezik i književnost, engleski jezik i književnost, nemački jezik i književnost, španski jezik i hispanske književnosti i francuski jezik i književnost
  • muzička umetnost: harmonika, klavir, flauta, gudački instrumenti, solo pevanje, muzička pedagogija i muzika u medijima
  • primenjena umetnost: grafički dizajn, unutrašnja arhitektura i zidno slikarstvo

Filološko-umetnički fakultet realizuje studije na tri nivoa osnovne akademske, diplomske akademske-master i doktorske akademske. Svi programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom.

Fakultet ima razvijenu izdavačku delatnost, a redovno izdaje i časopis Nasleđe koji se bavi temama iz književnosti, jezika, umetnosti i kulture.

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu uspešno sarađuje sa nekoliko evropskih univerziteta, kao i sa stranim ambasadama, zajedno sa kojima organizuje kulturne događaje. Deo je nacionalnih i evropskih projekata.

 

Adresa: Ul. Jovana Cvijića b.b., 34000 Kragujevac
Tel. 034/300 770; 034/300 610; 034/ 366 823
e-mail: filum@kg.ac.rs
Web sajt: www.filum.kg.ac.rs
Studentska služba: 034/300 770
e-mail: filkg96@gmail.com