Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

fakultet-za-turizam-i-hotelijerstvo
Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji je osnovan 2011. godine kao akademska ustanova visokog obrazovanja u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Fakultet, koji je jedini državni fakultet takvog tipa u Srbiji, prijavio se za akreditaciju studijskog programa osnovnih akademskih studija Hotelijerstvo i turizam i dva studijska programa diplomskih akademskih studija i to: Menadžment u hotelijerstvu i Menadžment u turizmu.

Osnovne akademske studije traju četiri godine, a dilomske master godinu dana.

Fakultet za hotelijerstvo i menadžment u Vrnjačkoj Banji u perspektivi želi da proizvede visokostručan kadar za međunarodno tržište, kao i da unapredi znanja iz oblasti hotelijerstva i menadžmenta koja bi bila od koristi za hotelijerstvo i turizam jugoistočne Evrope.

Na Fakultetu je aktivan Studentski parlament, a u okviru njega i resor za kulturu i neformalno obrazovanje i resor za logistiku, od kojih oba imaju širok spektar delovanja.

 

Adresa: Vojvođanska bb, 36210 Vrnjačka Banja
Tel. 036/515 00 24
Fax. 036/515 00 25
veb sajt: http://www.hit-vb.kg.ac.rs/
e-mail: hitvb@kg.ac.rs
Studentska služba: 036/515 00 21