Agronomski fakultet u Čačku

agronomski fak. Cacak
Agronomski fakultet u Čačku

Agronomski fakultet u Čačku osnovan je 1978. godine. Do 2000. godine njegova obrazovna delatnost realizovala je nastavu iz opšte agronomije, a sada su uvedeni i smerovi: Prehrambena tehnologija, Voćarstvo i vinogradarstvo i Zootehnika.

Pomenuti smerovi realizuju se na osnovnim akademskim studijama, a na dilpomskim master studijama postoje programi Agronomija i prehrambena tehnologija. Organizuju se i doktorske studije.

Agronomski fakultet u Čačku se pored obrazovanja visokostručnih kadrova, bavi i naučno-istraživačkim radom i primenjenim istraživanjima, a sarađuje i sa kompanijama i privrednim organizacijama. Fakultet je uključen u istraživanja i projekte, i doprinosi razvoju privrede u oblasti razvoja novih proizvoda, programa i tehnologija, biotehnologije, agroekologije i zaštite životne sredine, a organizuje i seminare za kontinuirano usavršavanje stručnjaka iz poljoprivrede.

Fakultet raspolaže, pored kompjuterske, i sledećim laboratorijama: za hemijske tehnologije i kontrolu kvaliteta, za instrumentalne analize, za mikrobiologiju, za hemije i hemijske tehnologije, za biologiju, za zaštitu bilja kao i sa hemijskom laboratorijom.

Studentske organizacije su Studentski parlament i Studentska asocijacija.

 

Adresa: Cara Dušana 34, 32000 Čačak
Tel. 032/303 400
Faks: 032/303 401
veb sajt: www.afc.kg.ac.rs
e-mail: afdekanat@tfc.kg.ac.rs