Prijava u bazu kandidata za zapošljavanje/radnu praksu Foruma mladih sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom poziva osobe sa invaliditetom koje su u potrazi za poslom i/ili radnom praksom da se prijave u bazu zapošljavanja koje udruženje poseduje od 2008. godine.

U bazu se možete prijaviti:

  1. Slanjem biografije na mail udruženja office@fmi.rs

Ili

  1. Popunjavanjem formulara na sajtu udruženja, koji možete pronaći na linku http://fmi.rs/?page_id=2019

Molimo da napomenete da li ste zainteresovani za zapošljavanje, radnu praksu, ili i za zapošljavanje i radnu praksu.

Za dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem mail-a office@fmi.rs ili telefona 0113220632.

O FORUMU MLADIH SA INVALIDITETOM:

Forum mladih sa invaliditetom je udruženje koje već deset godina aktivno radi na društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava kroz uspostavljanje partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Najvažniji rezultati u oblasti edukacije/zapošljavanja:

  • Osmislili smo program neformalne obuke “Inkluzivna akademija” u cilju jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, koji realizujemo četvrtu godinu za redom u Beogradu, i koji je do sada pohađalo 50 osoba sa invaliditetom.
  • Potpisali smo 20 ugovora sa kompanijama u cilju podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Do 150 osoba sa invaliditetom je zaposleno posredstvom naše organizacije.
  • Realizovali smo 16 edukacija za poslodavce u cilju smanjenja predrasuda i stereotipa prema osobama sa invaliditetom kao zaposlenima i upoznavanju sa sposobnostima i mogućnostima osoba sa invaliditetom
  • Realizovali smo istraživanje sa 465 zaposlenih osoba sa invaliditetom, 194 nezaposlene osobe sa invaliditetom i 284 poslodavaca koje je doprinelo kreiranju izveštaja o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada
  • Izradili smo Preporuke za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Razvili smo Program za karijerno vođenje mladih sa invaliditetom koji smo realizovali u 4 grada sa 132 učesnika. Program je sertifikovan u Institutu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja.
  • Posedujemo bazu kandidata koji traže posao i povezujemo ih sa poslodavcima
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: