Oglasi za posao u Rektoratu Univerziteta u Beogradu

Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu poziva diplomirane studente fakulteta društveno- humanističke grupacije Univerziteta u Beogradu da pogledaju dva konkursa za posao u Rektoratu Univerziteta u Beogradu: Radno mesto za poslove protokola i radno mesto pravnika. Rok za prijave je 15.januar 2016.

Zbog povećanog obima posla Univerzitet u Beogradu (Kabinet Rektora) traži lice za ugovorno angažovanje (rad van radnog odnosa) za

Radno mesto za poslove protokola

Opis poslova:
– protokolarni poslovi za potrebe rektorskog kolegijuma i univerzitetskih organa, vođenje zabeleške o zvaničnim posetama Univerzitetu, knjige protokola i evidencija o prijemu i nabavci poklona,
– učestvovanje u organizaciji prijema gostiju, prevoza, smeštaja i ishrane,
– osmišljavanje i priprema tekstova za medije, konferencije za štampu, oglase, brošure, reklamni materijal i slično, kao i podataka, materijala i drugih informacija za sajt,
– staranje o realizaciji odobrenog korišćenja sala.

Uslovi:
– Završen fakultet društvenog smera u sastavu Univerziteta u Beogradu,
– poželjno radno iskustvo,
– strani jezik,
– rad na računaru.

Način prijave: 
Poslati biografiju i motivaciono pismo na centar@razvojkarijere.bg.ac.rs  sa naznakom „Radno mesto za poslove protokola“

Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata: 
15.januar 2016.


Univerzitet u Beogradu, Sektor za međunarodnu i međuuniverzitetski saradnju

traži lice za angažovanje na određeno vreme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja

za

Radno mesto pravnika

Opis poslova:

– poslovi vezani za pravnu problematiku visokog obrazovanja u domenu međunarodne saradnje,
– praćenje realizacije i implementacije regionalne saradnje Univerziteta u Beogradu,
– finansijsko i administrativno praćenje projekata iz programa koje finansira EU, kao i drugih programa u oblasti visokog obrazovanja.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni su:

– završen Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (master po novom programu od 2006. godine ili diplomirani po starom)
– aktivno znanje engleskog i još jednog svetskog jezika
– najmanje jedna godina radnog iskustva
– rad na računaru

Način prijave:

Svi zainteresovani kandidati treba da dostave:

1. CV
2. motivaciono pismo na engleskom jeziku
3. poželjno je da imaju skenirane sertifikate o znanju dva jezika

na mejl:  centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa  naznakom „Pravnik u SMMS“

Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata:
15. januar 2016.

Izvor: Centar za razvoj karijere

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: