Konkurs za radno mesto: Generalni/a sekretar/ka – Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) raspisala je konkurs za radno mesto na poyiciji Generalnog/ne sekretara/ke.

Naziv pozicije: Generalni/a sekretar/ka

Period angažovanja: 5 godina uz mogućnost produženja mandata za još 2 godine

Tip angažovanja: Po Ugovoru o radu

Uslovi rada:

 • Fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla)
 • Radno mesto u Beogradu
 • Puno radno vreme – 40 h nedeljno (mogućnost prekovremenog rada u zavisnosti od potreba aktivnosti)
 • Putovanja u zemlji i inostranstvu.

Odgovornost: Neposredno Upravnom odboru, a posredno Skupštini.

Opis zaduženja i odgovornosti:

 • Upravljanje i koordinacija rada Sekretarijata KOMS-a
 • Operativno upravljanje ljudskim resursima KOMS-a
 • Operativno upravljanje finansijskim i materijalnim resursima KOMS-a
 • Koordinacija svih programa i projekata KOMS-a (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima; monitoring i evalucija projektnih aktivnosti i programa u celini; izveštavanje o sprovedenim aktivnostima)
 • Koordinacija izrade godišnjih akcionih planova i budžeta
 • Izrada normativnih akata neophodnih za rad Sekretarijata
 • Praćenje izvršenja Strateškog plana i godišnjih akcionih planova KOMS-a
 • Razvoj partnerstava sa institucijama, orgranizacijama, donatorima i drugim relevantnim akterima
 • Zastupanje i predstavljanje organizacije u eksternim odnosima
 • Staranje o informisanju i javnosti rada organizacije
 • Ostvarivanje komunikacije i saradnje sa organizacijama članicama KOMS-a
 • Sprovođenje aktivnosti prikupljanja sredstava i mapiranja potencijalnih donatora
 • Podrška u radu Upravnog odbora
 • Izvršavanje drugih zadataka poverenih od strane Upravnog odbora

Neophodne kvalifikacije i kompentence:

 • Uzrasta od 18 do 35 godina u trenutku kandidovanja za poziciju
 • Visoka stručna sprema
 • Minimum 5 godina relevantnog ili radnog iskustva u projektnom i finansijskom menadžmentu (poželjno iskustvo u upravljanju projekatima iz EU fondova)
 • Minimum 5 godina relevantnog iskustva na rukovodećim pozicijama
 • Poznavanje omladinske politike i prilika u Srbiji i Evropi
 • Poznavanje donatorske politike u Srbiji i regionu
 • Iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (državne institucije, biznis sektor, civilni sektor, eksperti itd)
 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Izuzetne menadžerske kompetencije
 • Odlične veštine koordinacije i efikasnog upravljanja resursima
 • Veštine supervizije
 • Odlične komunikacijske i interpersonalne veštine
 • Sposobnost samostalnog delovanja i pokretanja inicijativa
 • Sposobnost izvršavanja zadataka pod pritiskom i fleksibilnost u radu
 • Sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV, maksimalno 3 pisma preporuke i motivaciono pismo (do 500 reči)  na konkurs@koms.rs sa naznakom „Prijava za radno mesto Generalnog/e sekretara/ke“ najkasnije do 15.12.2016. godine (do 23:59h).

Samo će kandidati/kinje koji/e prođu u uži krug biti pozvani/e na razgovor pred komisijom koji će se obaviti u periodu između 22. i 27.12.2016. godine.

Predviđen početak radnog angažmana je 01.02.2017. godine sa 50% radnog vremena, a od 01.03.2017. sa punim radnim vremenom, nakon verifikacije od strane Skupštine KOMS-a.

Za više informacije možete se obratiti Generalnoj sekretarki, Mariji Bulat, putem marija.bulat@koms.rs.

Ovde možete preuzeti konkurs u PDF-u. 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: