Konkurs – koordinator/ka programa

KONKURS ZA RADNO MESTO u Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS-u)

Naziv pozicije: Koordinator/ka programa

Period angažovanja: 7 meseci (uz mogućnost produženja)

Tip angažovanja: Po Ugovoru o radu na određeno vreme

Uslovi rada:

 • Fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla)
 • Radno mesto u Beogradu;
 • Fleksibilno radno vreme (40h nedeljno) zavisno od potreba aktivnosti uz mogućnost prekovremenog rada;
 • Putovanja u zemlji i inostranstvu.

Odgovornost: Generalnom sekretaru neposredno, a Upravnom odboru i Skupštini KOMS-a posredno.

Opis zaduženja i odgovornosti:

 • Razvoj i unapređenje programa KOMS-a;
 • Implementacija programa i projekata KOMS-a (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima; monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i programa u celini; izveštavanje o sprovedenim aktivnostima);
 • Unapređivanje sektorske i međusektorske saradnje u oblasti omladinske politike;
 • Razvoj partnerstava sa institucijama, organizacijama, donatorima i drugim relevantnim akterima omladinske politike;
 • Ostvarivanje komunikacije i saradnje sa organizacijama članicama KOMS-a;
 • Organizovanje treninga/obuka iz svog delokruga rada;
 • Fundraising (aktivnosti prikupljanja sredstava i mapiranja potencijalnih donatora);
 • Prikupljanje i analiza podataka o stanju omladinske politike i potreba mladih, kao osnove za izradu i praćenje strateških dokumenata;
 • Izveštavanje linijskom menadžmentu u skladu sa predodređenom dinamikom.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Minimum 5 godina relevantnog iskustva u kreiranju i upravljanju projektima i programima što podrazumeva rad sa različitim interesnim grupama (ministarstva, državne institucije, eksperti, civilni sektor, itd.);
 • Poznavanje omladinske politike i prilika u Srbiji i Evropi;
 • Dobro poznavanje rada na računaru (Office paket, e-mail);
 • Odlično znanje engleskog jezika;
 • Izuzetne analitičke sposobnosti;
 • Odlične veštine koordinacije i efikasnog upravljanja resursima;
 • Odlične komunikacijske i interpersonalne veštine;
 • Sposobnost samostalnog delovanja i pokretanja inicijativa;
 • Sposobnost izvršavanja zadataka pod pritiskom i fleksibilnost u radu;
 • Sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

Poželjne kvalifikacije i kompetencije:

 • VSS ili VŠS iz oblasti društvenih nauka;
 • Relevantno obrazovanje iz oblasti omladinske politike/rada.

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV, maksimalno 2 pisma preporuke i esej na temu razvoj programa KOMS-a (do 500 reči) na konkurs@koms.rs sa naznakom „Prijava za radno mesto Koordinator/ka programa“ najkasnije do 12.10.2016. godine (do 23:59h).

Samo će kandidati/kinje koji/e prođu u uži krug biti pozvani/e na razgovor pred komisijom koji će se obaviti u periodu između 17. i 20.10.2016. godine.

Predviđen početak radnog angažmana je 01.11.2016. godine.

Više informacija o Krovnoj organizaciji mladih Srbije možete naći na veb-sajtu www.koms.rs ili se obratiti Generalnoj sekretarki, Mariji Bulat, putem marija.bulat@koms.rs.

Preuzmite poziv u PDF-u OVDE.

Izvor: KOMS

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: