Više pozicija za praksu u kompaniji Ernst & Young d.o.o. Beograd

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu poziva zainteresovane studente da se prijave za praksu u kompaniji Ernst & Young d.o.o.

Broj mesta    7
Lokacija    Beograd

Opis

Više pozicija za praksu u kompaniji Ernst & Young d.o.o. Beograd

Praksa u odeljenju za finansije i računovodstvo
Praksa u odeljenju za marketing i razvoj poslovanja
Praksa u odeljenju administrativnih i tehničkih poslova
Praksa u odeljenju za upravljanje ljudskim resursima
Praksa u IT odeljenju
Praksa u odeljenju IT revizije i konsultantskih usluga
Praksa u odeljenju revizije na poslovima administrativne i tehničke podrške

Praksa u odeljenju za finansije i računovodstvo

Opis zaduženja:

Rad u internom finansijskom sistemu (GFIS) i statutarnom računovodstvenomsoftveru (Panorama)
Knjiženje troškova transporta
Izdavanje izlaznih inostranih i domaćih faktura
Sastavljanje liste za plaćanje
Vršenje elektronskog plaćanja

Biografije slati na hr.serbia@rs.ey.com do 05.11.2016. godine, praksa se obavlja u trajanju od dva meseca.

Praksa u odeljenju za marketing i razvoj poslovanja

Opis zaduženja:

Korišćenje i ažuriranje kompanijskih baza podataka o klijentima i kontaktima
Prevođenje saopštenja za javnost i drugih kompanijskih dokumenata sa engleskog na srpski jezik i obrnuto
Distribucija kompanijskih publikacija klijentima ( kontrola spiskova primalaca, priprema personalizovanih propratnih pisama i organizacija otpreme)
Operativna i administrativna podrška skupovima koje EY organizuje za svoje klijente i van prostorije kompanije (komunikacija sa učesnicima, priprema radnih materijala, logistika i podrška na licu mesta)

Biografije slati na hr.serbia@rs.ey.comdo 05.11.2016. godine, praksa se obavlja u trajanju od dva meseca.

Praksa u odeljenju administrativnih i tehničkih poslova

Opis zaduženja:

preuzimanje, protokolisanje i distribucija ulazne i izlazne pošte
rad na recepciji, prijem klijenata i rad na telefonskoj centrali
asistencija pri organizaciji službenih putovanja zaposlenih  (organizacija prevoza i smeštaja, priprema putnih naloga za zaposlene, pribavljanje putnog osiguranja)
asistencija pri organizovanju i pripremi sastanaka
pisanje dopisa, tehnička priprema ugovora, pisama o angažovanju
dostava dokumentacije klijentima i državnim službama na overu

Biografije slati na hr.serbia@rs.ey.com do 05.11.2016. godine, praksa se obavlja u trajanju od dva meseca.

Praksa u odeljenju za upravljanje ljudskim resursima

Opis zaduženja:

Sprovođenje selekcije kandidata za posao i praksu
prijava i odjava radnika
pripremanje ugovora o stručnom osposobljavanju
rad sa bazamapodataka
nabavka strucne literature
prevodi i arhiviranje dokumentacije

Biografije slati na hr.serbia@rs.ey.comdo 05.11.2016. godine, praksa se obavlja u trajanju od dva meseca.

Praksa u IT odeljenju

Opis zaduženja:

Arhiviranje dokumentacije
Beleženje dnevnih aktivnosti u Remedy sistemu
Inventarski rad
Priprema računara za korisnike
Upoznavanje sa sistemom rada

Biografije slati na hr.serbia@rs.ey.comdo 05.11.2016. godine, praksa se obavlja u trajanju od dva meseca.

Praksa u odeljenju IT revizije i konsultantskih usluga

Opis zaduženja:

Upoznavanje sa EY GAM metodologijom
Razumevanje principa i tehnika IT revizije
Testiranje IT opštihkontrola u skladusa EY GAM metodologijom
Testiranje sigurnosti informacionog sistema (servera, bazapodataka, aplikacija)
Rad sa EY GAMx alatom
Rad sa EY Global Analytics alato

Biografije slati na hr.serbia@rs.ey.com do 05.11.2016. godine, praksa se obavlja u trajanju od dva meseca.

Praksa u odeljenju revizije na poslovima administrativne i tehničke podrške

Opis zaduženja:

· Podrška pri administrativnim zadacima (vođenje raznih ažurnih pregleda, priprema dopisa, prevodi, distribucija dokumenata, itd.)

· Priprema ponuda

· Rad u (Word, Excel i PowerPoint) dokumentima (priprema slajdova, sređivanje podataka)

Biografije slati na hr.serbia@rs.ey.com do 05.11.2016. godine, praksa se obavlja u trajanju od dva meseca.

Uslovi
Sve su prijave dobrodošle, nezavisno od studijskog programa ili fakulteta, ukoliko postoji interesovanje za rad i učenje kroz rad na navedenim zaduženjima.

Način prijave
1. Biografije slati na hr.serbia@rs.ey.com do 05.11.2016. godine sa naznakom pozicije za koju se prijavljujete i

2. popuniti prijavni formular CzRK radi evidencije prijave.

Rok za prijavu    05/11/2016

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije:

  • Atlantic Grupa otvara konkursza plaćenu letnju praksu u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Praksa je namenjena studentima završnih godina i organizuje se u sledećim područjima: Zagreb (Prodaja & IT) Beograd (IT) Ljubljana (HR & Pravni... Pročitajte više »»
  • Akademija 28 (Đuro Salaj AD) raspisuje konkurs za Kreativne volontere zainteresovane za sticanje praktičnih znanja iz oblasti organizacije i promovisanja različitih vrsta kulturnih događanja (muzika, film, pozorište, izložbe) i pratećih... Pročitajte više »»
  • Namenjen je studentima svih obrazovnih profila, starosti od 18 do 26 godina, koji imaju želju da se upoznaju sa startap svetom, procesom kreiranja inovacija, kao i da upoznaju svoje kolege i koleginice sa drugih fakulteta. Studenti podeljeni u 10... Pročitajte više »»
  • Učešće u programu omogućiće polaznicima da sagledaju širu sliku i da kroz predavanja i radionice upoznaju ne samo sa funkcijama HR-a, već i celokupnim biznis okruženjem. Mladi će imati priliku da čuju više o HR procesima kroz konkretne... Pročitajte više »»
  • Top Talent Program kompanija msg global solutions & msgNETCONOMY je namenjen studentima i diplomcima koji žele da se usavršavaju i grade svoju karijeru kroz učešće u izazovnim projektima, u različitim okruženjima i kulturama. Naš program... Pročitajte više »»