Univerzitetski program prakse

Univerzitet u Novom Sadu objavio je konkurs za Univerzitetski program profesionalne prakse studenata u 2015/2016. godini u preduzećima Vojvođanska banka a.d., Univerexport doo, Stylos doo i AMB Grafika a.d. Prijave su otvorene do 10. novembra.

Učesnici u Programu mogu mogu biti studenti i studentkinje fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu na studijama trećeg stepena po Zakonu o visokom obrazovanju, na studijama drugog stepena, kao i studenti i studentkinja završnih godina studija prvog stepena, koji su odslušali sve predmete predviđene studijskim programom.

Pregled traženih profila za svaku kompaniju može se pronaći ovde.

Program prakse traje 6 meseci, a realizovaće se u periodu od decembra 2015. godine do jula 2016. godine.

Studenti na praksi treba da prisustvuju 25 časova nedeljno, a program započinje danom zaključivanja ugovora između odabranih kandidata i kompanija.

Rad svakog stažiste će pratiti odabrani mentor.

U skladu sa principom jednakih mogućnosti, ohrabruju se osobe ženskog pola, pripadnici nacionalnih manjina kao i osobe sa invaliditetom da se prijave na Konkurs.

Zainteresovani studenti i studentkinje mogu da se prijave za Program popunjavanjem elektronskog prijavnog formulara koji se nalazi na sajtu Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata (www.razvojkarijere.uns.ac.rs).

Za prijavu je potrebno pripremiti i radnu biografiju sa slikom u boji, kao i skeniranu potvrdu fakulteta o trenuntom statusu ili skeniranu prvu i poslednju stranu indeksa, odnosno stranicu gde je overen poslednji semestar.

Osnovni cilj saradnje između Univerziteta i ovih preduzeća u sprovođenju Programa profesionalne prakse je da se što većem broju studenata završnih godina fakulteta Univerziteta u Novom Sadu omogući da steknu praktična znanja, veštine i potrebno iskustvo za obavljanje poslova u struci za koju završavaju školovanje, kao i osposobljenost za praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja u realnom radnom okruženju, navodi se u pozivu.

Grad Novi Sad je inicijator i predlagač da se Program sprovede u organizacijama čiji su predstavnici članovi Privednog saveta Grada Novog Sada, kao savedotavnog tela Gradonačelnika Grada Novog Sada.

Izvor: RTV

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije:

  • Atlantic Grupa otvara konkursza plaćenu letnju praksu u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Praksa je namenjena studentima završnih godina i organizuje se u sledećim područjima: Zagreb (Prodaja & IT) Beograd (IT) Ljubljana (HR & Pravni... Pročitajte više »»
  • Akademija 28 (Đuro Salaj AD) raspisuje konkurs za Kreativne volontere zainteresovane za sticanje praktičnih znanja iz oblasti organizacije i promovisanja različitih vrsta kulturnih događanja (muzika, film, pozorište, izložbe) i pratećih... Pročitajte više »»
  • Namenjen je studentima svih obrazovnih profila, starosti od 18 do 26 godina, koji imaju želju da se upoznaju sa startap svetom, procesom kreiranja inovacija, kao i da upoznaju svoje kolege i koleginice sa drugih fakulteta. Studenti podeljeni u 10... Pročitajte više »»
  • Učešće u programu omogućiće polaznicima da sagledaju širu sliku i da kroz predavanja i radionice upoznaju ne samo sa funkcijama HR-a, već i celokupnim biznis okruženjem. Mladi će imati priliku da čuju više o HR procesima kroz konkretne... Pročitajte više »»
  • Top Talent Program kompanija msg global solutions & msgNETCONOMY je namenjen studentima i diplomcima koji žele da se usavršavaju i grade svoju karijeru kroz učešće u izazovnim projektima, u različitim okruženjima i kulturama. Naš program... Pročitajte više »»