Studentska letnja stručna praksa

Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu i Kliničkog centra Kragujevac.

U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Kliničkog centra Kragujevac realizovaće se program Studentske letnje stručne prakse u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Kragujevac. Na konkurs mogu da se prijave studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.

Praksa će se realizovati u dva ciklusa:

1.    01-31. jul 2015. godine
2.    01-31.avgust 2015. godine

Prema iskazanim potrebama Kliničkog centra Kragujevac,  na praksu se mogu prijaviti studenti Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta medicinskih naukai Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Potrebna dokumenta za prijavu:

1.    Prijavni formular (u prilogu Konkursa)
2.    CV na srpskom jeziku
3.    Motivaciono pismo
4.    Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a  u završnu godinu studija osnovnih akademskih,  integrisanih akademskih studija  i  master  akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocenaostvarena u toku studija, dosadašnje trajanje studija, kao i broj prenetih ispita.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu poslati dokumentacijudo 19. juna 2015. godine (do 16 časova) na: razvojkarijere@kg.ac.rs (sa napomenom: prijava za letnju praksu u Kliničkom Centru),  ili je doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu- Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), 2. sprat, radnim danima od 08:00-16:00 časova.

NAPOMENE:
•    Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana po završetku konkursa.
•    Svi odabrani kandidati će po uspešnom završetku stručne prakse dobiti odgovarajuću potvrdu.
•    Svi učesnici stručne prakse su u obavezi da po završetku prakse dostave izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi (po obrascu koji dostavlja Centar za razvoj karijere).
•    Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.

pozicije za praksu UniKG i Klinicki 2015

prijavni formular, UniKG i Klinicki 2015

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije:

  • Atlantic Grupa otvara konkursza plaćenu letnju praksu u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Praksa je namenjena studentima završnih godina i organizuje se u sledećim područjima: Zagreb (Prodaja & IT) Beograd (IT) Ljubljana (HR & Pravni... Pročitajte više »»
  • Akademija 28 (Đuro Salaj AD) raspisuje konkurs za Kreativne volontere zainteresovane za sticanje praktičnih znanja iz oblasti organizacije i promovisanja različitih vrsta kulturnih događanja (muzika, film, pozorište, izložbe) i pratećih... Pročitajte više »»
  • Namenjen je studentima svih obrazovnih profila, starosti od 18 do 26 godina, koji imaju želju da se upoznaju sa startap svetom, procesom kreiranja inovacija, kao i da upoznaju svoje kolege i koleginice sa drugih fakulteta. Studenti podeljeni u 10... Pročitajte više »»
  • Učešće u programu omogućiće polaznicima da sagledaju širu sliku i da kroz predavanja i radionice upoznaju ne samo sa funkcijama HR-a, već i celokupnim biznis okruženjem. Mladi će imati priliku da čuju više o HR procesima kroz konkretne... Pročitajte više »»
  • Top Talent Program kompanija msg global solutions & msgNETCONOMY je namenjen studentima i diplomcima koji žele da se usavršavaju i grade svoju karijeru kroz učešće u izazovnim projektima, u različitim okruženjima i kulturama. Naš program... Pročitajte više »»