Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac

U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac realizovaće se program Studentske letnje stručne prakse u centrima Instituta za javno zdravlje Kragujevac. Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.

Praksa će se realizovati u dva ciklusa:

1.    01-31. jul 2016. godine
2.    01-31.avgust 2016. godine

Prema iskazanim potrebama Instituta za javno zdravlje Kragujevac,  na konkurs za studentsku letnju stručnu praksu se mogu prijaviti studenti Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta medicinskih nauka, Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Potrebna dokumenta za prijavu:

1.    Prijavni formular (popuniti online prijavu)
2.    CV na srpskom jeziku
3.    Motivaciono pismo
4.    Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a  u završnu godinu studija osnovnih akademskih,  integrisanih akademskih studija  ili  master  akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocenaostvarena u toku studija, dosadašnje trajanje studija, kao i broj prenetih ispita.

Dostupna mesta za obavljanje prakse u centrima/službama Instituta za javno zdravlje Kragujevac možete videti OVDE – pozicije za praksu UniKG i Institut_2016

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu poslati dokumentaciju (2, 3 i 4)do 22. juna 2016. godine na: razvojkarijere@kg.ac.rs (sa napomenom: prijava za SLSP 2016_Institut),  ili je doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu- Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), 2. sprat, radnim danima od 08:00-16:00 časova.

NAPOMENE:
•    Kandidati u prijavi mogu navesti najviše 2 pozicije, odnosno službe/centre, uz obaveznu napomenu meseca u kom žele da obave praksu (jul ili avgust 2016.)
•    Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte, najkasnije 5 dana nakon isteka roka za prijavu.
•    Svi odabrani kandidati će po uspešnom završetku stručne prakse dobiti odgovarajuću potvrdu.
•    Svi učesnici stručne prakse su u obavezi da po završetku prakse dostave izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi (po obrascu koji dostavlja Centar za razvoj karijere).
•    Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumica, možete nas kontaktirati putem e-pošte,
telefona ili lično u prostorijama Centra:

Centarzarazvojkarijere i savetovanjestudenata
Univerziteta u Kragujevcu
JovanaCvijićabb.
34 000 Kragujevac
Tel: 034 300 425
E-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs
Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: