Stručna praksa u kompaniji Telekom Srbija

Predviđeno je da tokom 2016. godine bude organizovana praksa za 80 studenata završnih godina prvog stepena studija, koji imaju prosek studija iznad 8,00. Potrebni obrazovni profili: telekomunikacije, računarska tehnika, informacioni sistemi i tehnologije, programiranje, statistika i informatika, marketing, menadžment.

Obavezna stručna praksa se obavlja na osnovu utvrđenog nastavnog plana i programa, a za svakog studenta na praksi biće obezbeđena mentorska podrška. Predviđeno trajanje prakse je do mesec dana, a početak prakse biće definisan u dogovoru mentora i studenta.

Pozivaju se studenti sa Elektrotehničkog fakulteta (Telekomunikacije, informacioni sistemi, Računarska tehnika i informatika), Saobraćajnog fakulteta (Telekomunikacije), Fakulteta organizacionih nauka (menadžment, Informacioni sistemi i tehnologije), Matematičkog fakulteta (programiranje), Filozofskog fakulteta (psihologija), Fakulteta političkih nauka (komunikologija) i Ekonomskogfakulteta (Finansije, bankarstvo i osiguranje, Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje) da se prijave za realizaciju stručne prakse.

Realizacija obavezne stručne prakse će se, na osnovu potpisanog Ugovora o saradnji između kompanije Telekom Srbija i Univerziteta u Beogradu obaviti preko Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata koji će prikupljati prijave i obaviti predselekciju.

Za prijavljivanje za praksu potrebno je da studenti pošalju svoju biografiju i overen i potpisan uput za praksu koji izdaje fakultet sa naznačenim željenim periodom obavljanja prakse i dužinu trajanja prakse koja je predviđena studijskom programom. Napominjemo da Telekom Srbija zadržava pravo da odbije zahtev studenta usled obimnosti posla u određenom periodu godine.

Način prijave: Popuniti PRIJAVNI FORMULAR (na linku: http://goo.gl/forms/8nlqgueccy)   i poslati dokumenta najkasnije do 13.marta 2016  na adresu prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom „Praksa u Telekomu“.

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: