Stručna praksa u kompaniji Telekom Srbija

Obaveštavamo vas da je kompanija Telekom Srbija otvorila poziv za obavljanje obavezne stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu tokom 2017. godine.

Pozivaju se studenti Elektrotehničkog fakulteta (Telekomunikacije, informacioni sistemi, Računarska tehnika i informatika), Saobraćajnog fakulteta (Telekomunikacije), Fakulteta organizacionih nauka (menadžment, Informacioni sistemi i tehnologije), Matematičkog fakulteta (informatika), Filozofskog fakulteta (psihologija), Fakulteta političkih nauka (komunikologija) i Ekonomskog fakulteta (Finansije, bankarstvo i osiguranje, Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje) da se prijave za realizaciju stručne prakse.

Prijavljivanje se obavlja elektronskim putem do  5. marta 2017. godine preko portala Univerzitetskog centra za razvoj karijere www.studentskapraksa.com gde će se prikupljati prijave i obaviti selekcija kandidata. Za prijavljivanje za praksu potrebno je da studenti na portalu naprave korisnički nalog u zoni za studente, postave svoj CV i izvrše prijavu za željenu praksu.

Obavezna stručna praksa se obavlja u periodu do kraja ove godine, a na osnovu utvrđenog nastavnog plana i programa. Za svakog studenta na praksi biće obezbeđena mentorska podrška. Predviđeno trajanje prakse je do mesec dana, a početak prakse biće definisan u dogovoru mentora i studenta.

Realizacija obavezne stručne prakse će se, na osnovu potpisanog Ugovora o saradnji između kompanije Telekom Srbija i Univerziteta u Beogradu obaviti preko Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata.

Napominjemo da Telekom Srbija zadržava pravo da odbije zahtev studenta usled obimnosti posla u određenom periodu godine. Takođe, napominjemo da će se od studenata naknadno zahtevati da dostave  overen i potpisan uput za praksu koji izdaje fakultet sa naznačenim željenim periodom obavljanja prakse i dužinu trajanja prakse koja je predviđena studijskom programom.

Izvor: www.razvojkarijere.bg.ac.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: