Smart kolektiv: Konkurs za praksu

Smart kolektiv poziva studente i studentkinje završnih godina fakulteta da se prijave na konkurs za četvoromesečnu radnu praksu na kojoj će imati priliku da učestvuju u svim fazama planiranja i sprovođenja projekata iz različitih oblasti, u organizaciji konferencija, treninga, volonterskih akcija i drugih događaja, kao i u komunikaciji sa kompanijama, donatorima i organizacijama civilnog društva.

Konkurs je otvoren za studente/kinje završnih godina, master studija ili mlade diplomce koji su zainteresovani za CSR (društveno odgovorno poslovanje) ili socijalno preduzetništvo.

Tražimo kanditate/kinje koji su:

  • posvećeni rešavanju društvenih problema;
  • sposobni za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku;
  • spremni da preuzmu inicijativu;
  • željni da steknu nova znanja i veštine;
  • motivisani da doprinesu misiji naše organizacije.

Praktikanti će biti uključeni u poslove logističke i administrativne podrške koordinatorima projekata, poslove komunikacije sa partnerima i pripreme dokumenata, izveštaja i prezentacija.

Osim prilike za usavršavanje i sticanje radnog iskustva, mladi će dobiti mogućnost saradnje sa najvećim i najodgovornijim kompanijama, socijalnim preduzećima, uglednim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama.

Svi koji uspešno završe praksu dobiće potvrdu, kao i simboličnu mesečnu novčanu nadoknadu (fiksni iznos) koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova prakse (npr. lokalni transport i troškovi ishrane).

Prijava se vrši slanjem CV-a i motivacionog pisma sa naznakom: Prijava za praksu, i to:

Konkurs je otvoren do 3. oktobra.

Smart kolektiv je dinamična i kreativna organizacija civilnog društva osnovana 2003. godine u Beogradu. Pionir je promovisanja koncepta društveno odgovornog poslovanja i razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Polazeći od ideje povezivanja biznisa i društva, Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sarađuju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet za svoje potrebe i inicijative i postanu inovativnije, efikasnije i održivije.

Naši direktni korisnici su organizacije civilnog društva kojima pomažemo da nađu partnere u poslovnom sektoru i razviju održive izvore finansiranja, socijalna preduzeća i preduzetnici kojima pomažemo da postanu održivi i konkurentni, kompanije kojima pomažemo da razvijaju CSR programe i mladi kojima pomažemo da pokrenu biznise i da uspešno posluju.

Naša misija je da doprinesemo pozitivnim društvenim promenama povezujući kompanije i organizacije civilnog društva, pomažući kompanijama da usvoje društvene vrednosti, a organizacijama da razvijaju poslovne veštine, inovativnost i održivost.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: