Program stručne prakse za studente završnih godina Filološkog fakulteta i diplomirane filologe sa anglistike i germanistike

Obrazovni centar EQUILIBRIO u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu i ove godine organizuje Stručnu praksuza studente završnih godina filološkog fakulteta i diplomirane filologe. Program stručne prakse je osmišljen tako da studentima kroz praktično stečena znanja iz metodike i pedagogije pruži uvid u to šta podrazumeva savremeno izvođenje nastave stranog jezika. Program prakse traje 12 radnih nedelja i podrazumeva upoznavanje sa metodikom nastave, kompletnim nastavnim procesom, i to kroz pripremnu fazu, fazu realizacije nastave, ali i fazu monitoringa i evaluacije polaznika. Rok za prijavu je 26.09.2016. godine.

Broj mesta: 20
Lokacija: Beograd

Opis

Obrazovni centar EQUILIBRIO već punih 15 godina jedna je od najpoznatijih i najuglednijih institucija za učenje stranih jezika na teritoriji grada Beograda. Prepoznajući rano učenje stranih jezika kao jedan od neophodnih i prioritetnih zadataka školovanja za 21. vek,u okviru centra već dugi niz godina uspešno radimo i sa decom u Jezičkom centruEQUILIBRIO KIDS.

EQUILIBRIO KIDS organizuje godišnje kurseve engleskog, nemačkog i španskog  jezika, namenjene deci uzrasta od 3 do 14 godina.  Osim što kod dece negujemo kulturu učenja stranih jezika od malih nogu, razvoj bilingvalnosti i ljubav prema stranim jezicima i kulturama, u okviru nastavnih procesa prepoznajemo i podstičemo različite talente kod dece.

Uvažavajući savremene trendove u društvu i obrazovanju, Centar teži da omogući sigurno, savremeno obrazovno okruženje sa maksimalnim i efektivnim učinkom, koje podržava intelektualni, socijalni, ali i emocionalni razvoj svojih polaznika, bilo predškolaca bilo osnovaca i podstiče ih da postanu i da se razvijaju kao:

  • Uspešni učenici
  • Nezavisni mislioci sa proaktivnim stavom
  • Poštovani pojedinci

Kao viziju za budućnost odredili smo ostvarenje svih elemenata naše misije kao i pozicioniranje naše obrazovne institucije među vodeće brendove iz oblasti obrazovanja na teritoriji čitave Republike Srbije, iskreno verujući u važnost procesa učenja, uz primenu najboljih metoda podučavanja koje je od ključne važnosti za stvaranje zdravog društva čija je osnova znanje kao primarna prednost u globalizovanom svetu.

U saradnji sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu i ove godine organizuje se Stručna praksa za studente završnih godina filološkog fakulteta i diplomirane filologe. Program je osmišljen tako da studentima kroz praktično stečena znanja iz metodike i pedagogije pruži uvid u to šta podrazumeva savremeno izvođenje nastave stranog jezika. Program prakse traje 12 radnih nedelja i podrazumeva upoznavanje sa metodikom nastave, kompletnim nastavnim procesom, i to kroz pripremnu fazu, fazu realizacije nastave, ali i fazu monitoringa i evaluacije polaznika.

Prva faza se odvija kroz kreativne radionice na kojima se obrađuju različite teme kao što su:

1. Planiranje i organizacija časova za predškolce
2. Vaspitne i pedgagoške mere ponašanja u učionici
3. Specifičnosti vođenja nastave u radu sa decom od 3 do 6 godina
4. Upoznavanje sa nastavnim planom i programom  – predškolci
5. Animacija u nastavi
6. Planiranje i organizacija časova za mlađe i starije osnovce
7. Prevazilaženje neujednačenosti u znanju kod osnovaca
8. Specifičnost rada sa osnovcima
9. Program i priprema prvog časa
10. Hendlovanje problematičnih polaznika u skladu sa uzrastom
11. Upoznavanje sa nastavnim planom i programom – mlađi i stariji osnovci
12. Korišćenje dodatnog materijala u nastavi (igrice, handouti, pesme, internet…)
13. Elektronsko vođenje nastave – administartivne obaveze profesora
14. Kreiranje nastavnih planova praktičnim radom za ciljnu grupu
15. Jezički dosije + skala  A1-C2
16. Koordinacija sa ostalim kolegama i sekretarijatom u okviru kolektiva
17. Komunikacija sa roditeljima polaznika
18. Bonton i etički kodeks profesora

Naredna, druga faza obuhvata hospitovanje i pripremanje izvođenja sopstvene nastave. Hospitovanje podrazumeva prisustvovanje časovima profesora zaposlenih u Centru i praćenje nastave uz komentarisanje i analizu onoga što su polaznici prakse na tim časovima videli. Polaznici prakse unapred su upoznati sa planom časa profesora čijem času prisustvuju, tako da na licu mesta mogu da vide kako se taj plan realizuje i steknu uvid u načine reagovanja na neočekivane situacije u nastavi. U ovoj fazi polaznici prakse takođe imaju prilike da i sami pripremaju planove za časove kojima će prisustvovati, kako bi uz poređenje sa planovima profesora koji te časove održavaju mogli da dobiju jasnu sliku toga kako jedan čas treba da se organizuje.

Treća faza prakse je samo izvođenje nastave uz monitoring mentora. Polaznici prakse imaju priliku da u saradnji sa mentorom osmisle planove časova koje će nakon toga sami i održati. Kasnije će se kroz zajedničku analizu održanih časova sa mentorom utvrditi na čemu bi još polaznik prakse trebalo da poradi prilikom planiranja i realizacije časa.

Četvrta faza prakse predstavlja evaluaciju učenika. Evaluacija se vrši putem pismenih i usmenih testova, a polaznici prakse će biti u prilici da prvo prisustvuju i učestvuju u evaluaciji, a potom je i sami izvode, dakle po prvi put se oni sami nalaze u ulozi ispitivača.

Uslovi
• Student III ili IV godine, apsolvent ili diplomac Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa znanjem engleskog ili nemačkog jezika
• Znanje rada na računaru- MS Office, Internet
• Razvijen osećaj odgovornosti i posvećenosti poslu
• Organizovanost
• Samostalnost u izvršavanju zadataka
• Izražene veštine prezentacije
• Komunikativnost
• Sposobnost rada u timu
• Motivisanost

Način prijave
Svoju biografiju i motivaciono pismo možete poslati do 26.9.2016. godine na hr-posao@kursevizadecu.com kao i da popune  PRIJAVNI FORMULAR ovde.

Rok za prijavu    26/09/2016
Trajanje    12 nedelja
Planiran početak    03/10/2016
Mentorska podrška    Da

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije:

  • Atlantic Grupa otvara konkursza plaćenu letnju praksu u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Praksa je namenjena studentima završnih godina i organizuje se u sledećim područjima: Zagreb (Prodaja & IT) Beograd (IT) Ljubljana (HR & Pravni... Pročitajte više »»
  • Akademija 28 (Đuro Salaj AD) raspisuje konkurs za Kreativne volontere zainteresovane za sticanje praktičnih znanja iz oblasti organizacije i promovisanja različitih vrsta kulturnih događanja (muzika, film, pozorište, izložbe) i pratećih... Pročitajte više »»
  • Namenjen je studentima svih obrazovnih profila, starosti od 18 do 26 godina, koji imaju želju da se upoznaju sa startap svetom, procesom kreiranja inovacija, kao i da upoznaju svoje kolege i koleginice sa drugih fakulteta. Studenti podeljeni u 10... Pročitajte više »»
  • Učešće u programu omogućiće polaznicima da sagledaju širu sliku i da kroz predavanja i radionice upoznaju ne samo sa funkcijama HR-a, već i celokupnim biznis okruženjem. Mladi će imati priliku da čuju više o HR procesima kroz konkretne... Pročitajte više »»
  • Top Talent Program kompanija msg global solutions & msgNETCONOMY je namenjen studentima i diplomcima koji žele da se usavršavaju i grade svoju karijeru kroz učešće u izazovnim projektima, u različitim okruženjima i kulturama. Naš program... Pročitajte više »»