Program stručne prakse za filologe u Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS

U saradnji sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, Jezički centar EQUILIBRIO KIDS organizuje Stručnu praksuza studente završnih godina Filološkog fakulteta i diplomirane filologe sa Katedre za anglistiku i germanistiku. Program je osmišljen tako da studentima kroz praktično stečena znanja iz metodike i pedagogije pruži uvid u to šta podrazumeva savremeno izvođenje nastave stranog jezika za decu uzrasta (od 3 do 14 godina). Program prakse traje 12 radnih nedelja i podrazumeva upoznavanje sa specifičnostima rada sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kroz pripremnu fazu, fazu realizacije nastave, ali i fazu monitoringa i evaluacije polaznika.

Poslodavac/organizacija: Obrazovni centar EQUILIBRIO
Pozicija: Profesor engleskog/nemačkog jezika
Broj mesta: 10
Lokacija: Beograd

Opis    

PROGRAM STRUČNE PRAKSE (za studente IV i V godine, kao i diplomirane filologe sa Katedre za anglistiku i germanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu) u Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS

Obrazovni sistem EQUILIBRIO već punih 16 godina jedna je od najpoznatijih i najuglednijih institucija za učenje stranih jezika na teritoriji grada Beograda. Pored rada sa odraslim polaznicima u okviru  Obrazovnog centra EQUILIBRIOu okviru našeg Obrazovnog sistema već dugi niz godina uspešno radimo i sa decom u Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS.

O Programu stručne prakse

U saradnji sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, Jezički centar EQUILIBRIO KIDS organizuje Stručnu praksu za studente završnih godina Filološkog fakulteta i diplomirane filologe sa Katedre za anglistiku i germanistiku. Program je osmišljen tako da studentima kroz praktično stečena znanja iz metodike i pedagogije pruži uvid u to šta podrazumeva savremeno izvođenje nastave stranog jezika za decu uzrasta (od 3 do 14 godina). Program prakse traje 12 radnih nedelja i podrazumeva upoznavanje sa specifičnostima rada sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kroz pripremnu fazu, fazu realizacije nastave, ali i fazu monitoringa i evaluacije polaznika.

Program stručne prakse po fazama:

Prva faza se odvija kroz kreativne radionice na kojima se obrađuju različite teme kao što su:

1. Planiranje i organizacija časova za predškolce
2. Vaspitne i pedgagoške mere ponašanja u učionici
3. Specifičnosti vođenja nastave u radu sa decom od 3 do 6 godina
4. Upoznavanje sa nastavnim planom i programom  – predškolci
5. Animacija u nastavi
6. Planiranje i organizacija časova za mlađe i starije osnovce
7. Prevazilaženje neujednačenosti u znanju kod osnovaca
8. Specifičnost rada sa osnovcima
9. Program i priprema prvog časa
10. Hendlovanje problematičnih polaznika u skladu sa uzrastom
11. Upoznavanje sa nastavnim planom i programom – mlađi i stariji osnovci
12. Korišćenje dodatnog materijala u nastavi (igrice, handouti, pesme, internet…)
13. Elektronsko vođenje nastave – administartivne obaveze profesora
14. Kreiranje nastavnih planova praktičnim radom za ciljnu grupu
15. Jezički dosije + skala  A1-C2
16. Koordinacija sa ostalim kolegama i sekretarijatom u okviru kolektiva
17. Komunikacija sa roditeljima polaznika
18. Bonton i etički kodeks profesora

Naredna, druga faza obuhvata hospitovanje i pripremanje izvođenja sopstvene nastave. Hospitovanje podrazumeva prisustvovanje časovima profesora zaposlenih u Centru i praćenje nastave uz komentarisanje i analizu onoga što su polaznici prakse na tim časovima videli. Polaznici prakse unapred su upoznati sa planom časa profesora čijem času prisustvuju, tako da na licu mesta mogu da vide kako se taj plan realizuje i steknu uvid u načine reagovanja na neočekivane situacije u nastavi. U ovoj fazi polaznici prakse takođe imaju prilike da i sami pripremaju planove za simulacije časova koje će održati maloj grupi praktikanata uz prisustvo mentora.

Treća faza prakse je samostalno izvođenje nastave uz monitoring mentora. Polaznici prakse imaju priliku da u saradnji sa mentorom osmisle planove časova koje će nakon toga sami i održati. Kasnije će se kroz zajedničku analizu održanih časova sa mentorom utvrditi na koje segmente časa praktikant treba posebno da obrati pažnju prilikom njegovog planiranja i realizacije.

Četvrta faza prakse predstavlja evaluaciju učenika. Evaluacija se vrši putem pismenih i usmenih testova, a polaznici prakse će biti u prilici da prvo prisustvuju i učestvuju u evaluaciji, a potom je i sami izvode, dakle po prvi put se oni sami nalaze u ulozi ispitivača.

Dobiti od pohađanja Programa stručne prakse:

 • Upoznavanje sa specifičnostima rada u školama stranih jezika
 • Upoznavanje sa specifičnostima rada sa decom uzrasta od 3 do 14 godina
 • Obezbeđeni lični mentori za obuku i praćenje napretka kandidata
 • Sticanje neophodnog iskustva u učionici
 • Sticanje neophodnog iskustva u komunikaciji sa decom i njihovim
 • Sticanje neophodnog iskustva u komunikaciji u okviru velikog kolektiva sa jasnom hijerarhijskom raspodelom zaduženja
 • Mogućnost honorarnog i stalnog zaposlenja u Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS

Uslovi    

• Student IV ili V godine, apsolvent ili diplomac Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa znanjem engleskog ili nemačkog jezika na minimum B2 nivou po CEFR skali
• Znanje rada na računaru – MS Office, Internet
• Razvijen osećaj odgovornosti i posvećenosti poslu
• Organizovanost
• Samostalnost u izvršavanju zadataka
• Izražene veštine prezentacije
• Komunikativnost
• Sposobnost rada u timu
• Motivisanost

Način prijave    

Biografiju i motivaciono poslati na hr-posao@kursevizadecu.com

Molimo da popunite i formular za evidenciju prijava Centra.

Rok za prijavu    27/03/2017
Trajanje    12 nedelja
Planiran početak    10/04/2017
Mentorska podrška    Da

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije:

 • Atlantic Grupa otvara konkursza plaćenu letnju praksu u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Praksa je namenjena studentima završnih godina i organizuje se u sledećim područjima: Zagreb (Prodaja & IT) Beograd (IT) Ljubljana (HR & Pravni... Pročitajte više »»
 • Akademija 28 (Đuro Salaj AD) raspisuje konkurs za Kreativne volontere zainteresovane za sticanje praktičnih znanja iz oblasti organizacije i promovisanja različitih vrsta kulturnih događanja (muzika, film, pozorište, izložbe) i pratećih... Pročitajte više »»
 • Namenjen je studentima svih obrazovnih profila, starosti od 18 do 26 godina, koji imaju želju da se upoznaju sa startap svetom, procesom kreiranja inovacija, kao i da upoznaju svoje kolege i koleginice sa drugih fakulteta. Studenti podeljeni u 10... Pročitajte više »»
 • Učešće u programu omogućiće polaznicima da sagledaju širu sliku i da kroz predavanja i radionice upoznaju ne samo sa funkcijama HR-a, već i celokupnim biznis okruženjem. Mladi će imati priliku da čuju više o HR procesima kroz konkretne... Pročitajte više »»
 • Top Talent Program kompanija msg global solutions & msgNETCONOMY je namenjen studentima i diplomcima koji žele da se usavršavaju i grade svoju karijeru kroz učešće u izazovnim projektima, u različitim okruženjima i kulturama. Naš program... Pročitajte više »»