Program radne prakse za studente Univerziteta u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu otvorio je konkurs za Univerzitetski program radne prakse u Skupštini AP Vojodine, Pokrajinskoj Vladi, pokrajinskim organima uprave, službama i fondovima, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u 2016. godini. Rok za priajvu je 1. jun.

Na praksu mogu da se prijave studenti fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu na studijama drugog stepena u školskoj 2015/2016. godini, studenti završnih godina studija prvog stepena koji su odslušali sve predmete predviđene studijskim programom i osobe koje su završile studije prvom ili drugog stepena po Zakonu o visokom obrazovanju u periodu od 1. januara 2014. godine do dana zaključenja konkursa.

Program prakse realizovaće se u periodu od juna do decembra 2016. godine.

Učesnici i učesnice Programa (stažisti) imaju obavezu da u okviru prakse izvršavaju određene zadatke, u trajanju od najmanje 15 časova nedeljno. Rad svakog stažiste će pratiti odabrani mentor.

U okviru ovogodišnjeg Programa, studenti će praksu moći da obavljaju u: Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova, Pokrajinskom ombudsmanu, Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu, Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Upravi za imovinu AP Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinskom sekretarijtu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje i Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

Detaljnije informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i spisak traženih profila, može se pogledati na sajtu Univerziteta u Novom Sadu i sajtu Centra za razvoj karijere.

Izvor: RTV

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: