Praktikant – coordinator/asistent za socijalne mreže

Optimizacija sajta (SEO) i pisanje postova na društvenim mrežama o svim aktivnosti u CEDEF-u,objavljivanje tekstova na website-u i društvenim mrežama o svim aktivnostima u CEDEF-u.

Uslovi

CEDEF kao nezavisna ekspertska organizacija, vodeća u regionu, koja se zalaže za aktivnu primenu EE i OIE u Srbiji i regionu, u skladu sa direktivama EU, i pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva Energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Republike Srbije i u saradnji sa relevantnim donosiocima odluka, CEDEF radi na:

 • Primeni konkretnih mera za povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije
 • Povezivanju i predstavljanju stejkholdera i aktera koji se bave projektima iz oblasti EE i OIE
 • Zagovaranju usvajanja neophodne zakonske regulative
 • Pružanju stručnih obuka, u tehničkim, pravnim i finansijskim aspektima projekata iz oblasti EE i OIE
 • Kreiranje i objavljivanje istraživanja, belih knjiga i publikacija
 • Sveobuhvatnoj zastupljenosti u masovnim medijima
 • Organizovanju sastanaka eksperata i regulatora.

MISIJA CEDEF-a

Artikulisan uticaj na kreatore ekonomske politike u oblasti održivog regionalnog razvoja i saradnje u kontekstu povezivanja regiona EU i izvan EU.

CEDEF je primio Specijalnu nagradu Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije na Svetski dan Energetske Efikasnosti, 5. marta 2012.

CEDEF je osnivač MEMS-a, Mreže Energetskih Menadžera Srbije, vodeće mreže svih eksperata iz oblasti EE i OIE.

CEDEF ima veoma razvijen program praksi već nekoliko godina i naši praktikanti su aktivno uključeni u rad na svim našim projektima.

Praksa u ekspertskoj organizaciji CEDEF omogućava studentima da akademsko poznavanje event i projektnog menadžmenta, odnosa sa javnošću,marketinga i drugih menadžment disciplina primene u

realnim situacijama obavljajući praktičnu obuku.

Program rada i obuke studenta na praksi u CEDEF-u traje 4 meseca, 4 sata svakog radnog dana.

Studenti završnih godina osnovnih studija i postdiplomskih studija Ekonomskog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka, Fakulteta političkih nauka i Filološkog fakulteta.

 • poznavanje rada na društvenim mrežama (facebook, twitter, flickr, youtube)
 • znanje osnova iz optimizacije sajta (SEO)
 • aktivno znanje objavljivanje tekstova i postova na website-u i društvenim mrežama
 • odlično poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje Microsoft paketa
 • poželjno prethodno iskustvo u Digitalnom marketingu
 • dinamičnost, proaktivnost, timski rad i želja za usavršavanjem i napredovanjem

Način prijave

Poslati CV sa fotografijom i motivaciono pismo na adresu mdj@cedeforum.org,

Rok za prijavu    05/05/2016

Izvor: CZRK

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: