Praksa za pravnika u kompaniji Delhaize

Obaveštavamo vas da je kompanija Delhaize objavila konkurs za praksu na poziciji Saradnika za radno pravne poslove. Rok za prijave: 30.11.2016.

Poslodavac/organizacija: Delhaize Serbia d.o.o.
Pozicija: Saradnik za radno pravne poslove
Broj mesta: 1
Lokacija: Beograd, Jurija Gagarina 14

Opis posla za koji se praktikant obučava:

1. Zastupa kompaniju pred nadležnim sudovima i drugim organima, i odgovoran/a je za stručno i ažurno postupanje

2. Radi na izradi opštih akata, ugovora, sporazuma i drugih akata iz delo kruga struke i odgovoran je za primenu zakonskih propisa opštih i pojedinacnih akata iz delo kruga svog rada

3. Priprema predloge akata organa upravljanja i drugih ovlašcenih lica iz delokruga svog rada

4. Pruža pravnu pomoć zaposlenima

5. Prati i proučava zakonske propise, opšte akte i druga akta i ukazuje na primenu istih

6. Izrađuje izveštaje

Uslovi

  • Završen Pravni fakultet
  • Poznavanje MS Office paketa
  • Poznavanje engleskog jezika

Profil kandidata:

  • Diplomirani pravnik bez radnog iskustva u struci

Način prijave
1. Poslati CV na mail: razvoj.zaposlenih@delhaize.rs, subject: Saradnik za radno pravne poslove – praksa

2. Popuniti prijavni formular na linku: http://goo.gl/forms/dwFQt48cpV

Rok za prijavu    30/11/2016
Trajanje    6 meseci

Izvor: www.razvojkarijere.bg.ac.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: