Plaćena praksa u MNG Centru

Obaveštavamo vas da je MNG Centar otvorio dva konkursa za praksu na pozicijama Saradnika za digitalni marketing i Saradnika iz oblasti razvoja ljudskih resursa. Pozivamo vas da se detaljnije informišite i izvršite prijavu do 12.aprila 2017. Traže se odlične sposobnosti pisanog i usmenog poslovnog izražavanja, dobro korisničko znanje upotrebe MS Office-a, znanje engleskog jezika, inicijativnost, proaktivnost i usmerenost na rezultat. MNG trening Centar je firma osnovana 2005. godine, koja pomaže svojim klijentima u razvoju kompetencija zaposlenih i reorganizaciji poslovanja i poslovnih procesa u cilju povećanja profitabilnosti i konkurentnosti poslovanja.

Praktikant- Saradnik/ca za digitalni marketing
Broj mesta: 5
Lokacija: Beograd

Opis    

MNG trening Centar je firma osnovana 2005. godine, koja pomaže svojim klijentima u razvoju kompetencija zaposlenih i reorganizaciji poslovanja i poslovnih procesa u cilju povećanja profitabilnosti i konkurentnosti poslovanja.

Uzimajući u obzir naše razvojne planove, oglašavamo potrebu za angažovanjem:

Praktikanata- Saradnika/ca za digitalni marketing (5 izvršilaca)

Od Vas očekujemo entuzijazam i energičnost u otpočinjanju poslovne karijere.

Praktikant tokom prakse prima odgovarajuću nadoknadu za svoje angažovanje.

Praktikant za digitalni marketing će biti podržan od našeg tima kroz praktičan rad i obuku na radnom mestu.

Osnovni opis dužnosti:

 • Izrada newsletter-a
 • Upravljanje i uređivanje naloga MNG Centra na socijalnim mrežama (Linkdin, FB;..);
 • Upravljanje Google Adword oglašavanjem i kampanjema i drugim PPC platformama; (obuka obezbeđena)
 • Asistencija u uređivanju sajta
 • Segmentacija tržišta po proizvodima
 • Izrada vesti i članaka iz različitih poslovnih oblasti;
 • Traženje novih marketinških mogućnosti i kanala promocije i prodaje;
 • Planiranje, izvođenje marketinških aktivnosti i njihovo unapređenje;
 • Osmišljavanje aktivnog marketinškog nastupa i saradnja sa relevantnim interesnim grupama.

Trajanje prakse: 4 meseca. 

Potrebni uslovi, veštine i kompetencije:

 • Diplomci- VII stepen stručne spreme (akademske ili master studije) ili završne godine studija, studenti na master studijama
 • Odlične sposobnosti pisanog i usmenog poslovnog izražavanja
 • Poznavanje principa marketinga i profesionalnog rada na društvenim mrežama, smatraće se prednošću
 • Znanje programa za obradu fotografija, smatraće se prednošću
 • Poznavanje HTML-a  smatraće se prednošću
 • Dobro korisničko znanje upotrebe MS Office-a  
 • Znanje engleskog jezika
 • Inicijativnost; Proaktivnost
 • Usmerenost na rezultat

Obuka će biti obezbeđena za Google Adword i specifične poslovne procese.

Način prijave    

Radne biografije (CV) sa motivacionim pismom slati na: posao@mngcentar.com

Nakon prijave obavezno popuniti formular na linku: http://goo.gl/forms/dwFQt48cpV

Najuspešniji kandidat će nakon obavljene prakse biti primljen u stalni radni odnos.

Napomena: Sve prijave će biti razmatrane u punoj poverljivosti, a samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Rok za prijavu    12/04/2017
Trajanje    4 meseca
Mentorska podrška    da
Plata    da


 

Pozicija    Praktikant- Saradnik/ca iz oblasti razvoja ljudskih resursa
Broj mesta: 5
Lokacija: Beograd

Opis    

MNG trening Centar je firma osnovana 2005. godine, koja pomaže svojim klijentima u razvoju kompetencija zaposlenih i reorganizaciji poslovanja i poslovnih procesa u cilju povećanja profitabilnosti i konkurentnosti poslovanja.

Uzimajući u obzir naše razvojne planove, oglašavamo potrebu za angažovanjem:

Praktikanata- Saradnika/ca iz oblasti razvoja ljudskih resursa (5 izvršilaca)

Od Vas očekujemo entuzijazam i energičnost u otpočinjanju poslovne karijere.

Praktikant tokom prakse prima odgovarajuću nadoknadu za svoje angažovanje.

Praktikant će biti podržan od našeg tima kroz praktičan rad i obuku na radnom mestu.

Osnovni opis dužnosti:

 • Asistencija u organizacionim i administrativnim aktivnostima;
 • Priprema materijala za treninge
 • Izrada članaka iz oblasti poslovnih veština i ljudskih resursa;
 • Učešće na istraživačkim projektima
 • Asistencija u konsultantskim projektima
 • Asistencija u marketinškim aktivnostima
 • Asistiranje u drugim poslovnim aktivnostima 

Trajanje prakse: 4 meseca.

Potrebni uslovi, veštine i kompetencije:

 • Diplomci- VII stepen stručne spreme (akademske ili master studije) ili završne godine studija, studenti na master studijama
 • Odlične sposobnosti pisanog i usmenog poslovnog izražavanja
 • Dobro korisničko znanje upotrebe MS Office-a  
 • Znanje engleskog jezika
 • Inicijativnost; Proaktivnost
 • Usmerenost na rezultat

Način prijave    

Radne biografije (CV) sa motivacionim pismom slati na: posao@mngcentar.com

Nakon prijave obavezno popuniti formular na linku: http://goo.gl/forms/dwFQt48cpV

Najuspešniji kandidat će nakon obavljene prakse biti primljen u stalni radni odnos.

Napomena: Sve prijave će biti razmatrane u punoj poverljivosti, a samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Rok za prijavu    12/04/2017
Trajanje    4 meseca
Mentorska podrška    da
Plata    da

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: