Novi Sad: Program radne prakse za studente

Raspisan je drugi poziv konkursa za Univerzitetski program radne prakse za studente koji je raspisao Univerzitet u Novom Sadu.

Radne prakse se obavljaju u Skupštini AP Vojvodine, Pokrajinskoj Vladi, pokrajinskim organima uprave, služba,a i fondocima čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u 2016. godini.

Krajnji rok za prijavu za praksu je 27. jun 2016. godine.

Konkurs je namenjen studentima fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu na studijama drugog stepena u školskoj 2015/2016. godini, studenti završnih godina studija prvog stepena koji su odslušali sve predmete predviđene studijskim programom i osobe koje su završile studije prvog ili drugog stepena po Zakonu o visokom obrazovanju u periodu od 1. januara 2014. godine do zaključenja konkursa.

Program prakse biće reazlizovan u periodu od jula do decembra 2016. godine.

Stažisti će biti u obavezi u okviru prakse da izvršavaju određene zadatke u trajanju od najmanje 15 časova nedeljno, a rad svakog stažiste će pratiti odabrani mentor.

Studenti će imati priliku da obavljaju praksu u:

  • Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu,
  • Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
  • Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
  • Skupštini AP Vojvodine

Više detalja o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave nalazi se na sajtu Univerziteta u Novom Sadu i Centra za razvoj karijere.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: