Mercator-S Praktikant u Službi pravnih poslova

Kompanija "Mercator S" u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu poziva studente završne godine i diplomirane studente Pravnog fakulteta da se prijave za program prakse. Rok za prijave: 31.1.2016.

Opis

  • Izrada upozorenja, rešenja o otkazu i destimulacija;
  • Izrada odluka o radnom vremenu, sporazuma o naknadi štete, o promeni zastupnika, sedišta, delatnosti i druge slične statusne odluke;
  • Pregled jednostavnijih i tipskih ugovora društa koje društvo zaključuje sa poslovnim partnerima;
  • Uredno i redovno vođenje evidencije o svom radu, odlaganje dokumenata na odgovarajuća mesta, unos podataka u elektronske evidencije;
  • Izrada krivičnih prijava, priprema dokumentacije za potrebe tužilaštva i suda;
  • Upoznavanje sa sudskim postupcima koje vodi društvo, naročito sa izvršnim postupkom radno-pravnim sporovima;
  • Komunikacija i kordinacija sa advokatima društva po pitanju aktivnih sudskih postupaka.

Uslovi

  • Studenti završne godine Pravnog fakulteta ili Diplomirani pravnici
  • Napredno poznavanje rada u MS Office Wordu
  • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)

Stručna praksa se nudi u Službi pravnih poslova kompanije „Mercator S“ i  omogućava vam da, pod nadzorom mentora (koordinatora), steknete dragoceno radno iskustvo i obezbedite sebi sigurno zaposlenje.

Stručna praksa će se odvijati u tri faze i to:

1.     faza – Ugovor se potpisuje na 3 meseca (volonterski rad);
2.     faza – Ugovor se produžava na 3 meseca (uz novčanu naknadu);
3.     faza – Ugovor se produžava na 3 meseca (uz novčanu naknadu).

Tokom obavljanja stručne prakse, praktikant se priprema za samostalno obavljanje poslova na poziciji Saradnik za pravne poslove, kako glasi i njihovo buduće zanimanje u našoj kompaniji, nakon završene stručne prakse.

Način prijave

Prijavu na konkurs za stručnu praksu možete podneti popunjavanjem elektronskog formulara na sajtu www.idea.rs u opciji zaposlenje na oglas Stručna praksa u Službi pravnih poslova, ili direktno na link:

https://recruiter.omega.rs/v3/idea/jobpost.php?jobpost_id=3033

Rok za prijavu je 31.01.2016.

Izvor: Centar za razvoj karijere

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: