Medigroup Praktikant u sektoru IT

Konkurs za praksu u kompaniji Medigroup. Rok za prijavu je 20.5.2017.

Broj mesta: 1
Lokacija: Pariske komune 26, 2.sprat

Opis    
1. Učestvovanje u razvoju, implementaciji,iodržavanjuin-house aplikativnog softvera
2. Pomaganje u nadogradnjibaze podataka za potrebe zdravstvenih ustanova
3. Učestvovanje u prilagođavanjuaplikativnog softvera i baze
4. Pružanje podrške korisnicimau oblasti IT

Uslovi    
1) VSS, IT usmerenja – FON, ETF, PMF, Računarski fakultet
2) Poznavanje principa relacionih baza podataka i SQL programiranja
3) Poznavanje objektno orjentisanog programiranja
4) Aktivno poznavanje rada u .NET platformi
5) Poželjno poznavanje Oracle baza i PL/ SQL jezika, C# i Jasper Report Servera

Način prijave    

Mole se zainteresovani da pošalju svoju prijavu na mail: karijera@medigroup.rs i popune kratak upitnik CzRK

Rok za prijavu    20/05/2017
Trajanje    3 meseca
Mentorska podrška    Da

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: