Konkurs za Studentsku letnju stručnu praksu 2016. Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata vas pozivaju da se prijavite za Studentsku letnju stručnu praksu 2016.

Dragi studenti,

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata vas pozivaju da se prijavite za Studentsku letnju stručnu praksu 2016.

U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca realizovaće se program Studentske letnje stručne prakse u ustanovama čiji je osnivač grad Kragujevac. Na konkurs se mogu prijavitistudenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.

Praksa će se realizovati u dva ciklusa:

1.    01-31. jul 2016. godine
2.    01-31. avgust 2016. godine

Prema iskazanim potrebama 26 ustanova i preduzeća obuhvaćenim ovim Konkursom,  za praksu se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih, integrisanih  ili  master  akademskih studija sledećih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu: Ekonomski fakultet, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Pravni fakultet, Filološko-umetnički fakultet, Fakultet medicinskih nauka, Fakultet inženjerskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet pedagoških nauka, Učiteljski fakultet.

Dostupna mesta za obavljanje prakse u ustanovama/preduzećima čiji je osnivač Grad Kragujevac možete videti OVDE – Pozicije za praksu UNIKG i GRAD

Potrebna dokumenta za prijavu:

1.    Prijavni formular  (popuniti online prijavu)
2.    CV na srpskom jeziku
3.    Motivaciono pismo
4.    Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a  u završnu godinu studija osnovnih akademskih,  integrisanih akademskih studija  ili  master  akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocenaostvarena u toku studija, dosadašnje trajanje studija, kao i broj prenetih ispita.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu poslati dokumentacijudo 22. juna 2016. godine (do 12 časova) na: razvojkarijere@kg.ac.rs (sa napomenom: prijava za SLSP 2016_GRAD),  ili je doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu- Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), 2. sprat, radnim danima od 08:00-16:00 časova.

NAPOMENE:
•    Zainteresovani studenti se mogu prijaviti za najviše dve pozicije.Komisija za selekciju kandidata će nastojati da izađe u susret iskazanim željama kandidata, ali konačan raspored po institucijama biće definisan u skladu sa brojem raspoloživih mesta.
•    Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte, najkasnije 5 dana po završetku konkursa.
•    Svi odabrani kandidati će po uspešnom završetku stručne prakse dobiti odgovarajuću potvrdu.
•    Svi učesnici stručne prakse su u obavezi da po završetku prakse dostave izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi (po obrascu koji dostavlja Centar za razvoj karijere).
•    Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumica, možete nas kontaktirati putem e-pošte,
telefona ili lično u prostorijama Centra:

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac
Tel: 034 300 425
E-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs
Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: