Konkurs za Studentsku letnju praksu

Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac realizovaće se program Studentske letnje stručne prakse u centrima Instituta za javno zdravlje Kragujevac. Na konkurs mogu da se prijave studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.

Praksa će se realizovati u dva ciklusa:
01-31. jul 2015. godine
01-31. avgust 2015. godine

Prema iskazanim potrebama Instituta za javno zdravlje Kragujevac,  na praksu se mogu prijaviti studenti Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta medicinskih nauka, Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Dostupne pozicije za praksu možete videti OVDE.

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (možete preuzeti OVDE)
  • CV na srpskom jeziku
  • Motivaciono pismo
  • Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a  u završnu godinu studija osnovnih akademskih,  integrisanih akademskih studija  ili  master  akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocena ostvarena u toku studija, dosadašnje trajanje studija, kao i broj prenetih ispita.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu poslati dokumentaciju do 19. juna 2015. godine (do 16 časova) na: razvojkarijere@kg.ac.rs (sa napomenom: prijava za letnju praksu na Institutu),  ili je doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu- Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), 2. sprat, radnim danima od 08:00-16:00 časova.

NAPOMENE:

  • Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana po završetku konkursa.
  • Svi odabrani kandidati će po uspešnom završetku stručne prakse dobiti odgovarajuću potvrdu.
  • Svi učesnici stručne prakse su u obavezi da po završetku prakse dostave izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi (po obrascu koji dostavlja Centar za razvoj karijere).
  • Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: