KONKURS za dva saradnika u Centru za javne politike EU Univerziteta u Beogradu

Centar za javne politike EU Univerziteta u Beogradu poziva zainteresovane istraživače u oblasti sektorskih politika Evropske unije za stažiranje u Centru.

Trajanje stažiranja: 6 meseci, uz mogućnost produženja za dodatnih 6 meseci.
Minimalne kvalifikacije: Upisane master ili doktorske studije na nekom od fakulteta članica Univerziteta u Beogradu. Odlično znanje engleskog jezika.

Poželjne kvalifikacije: Istraživački rad u oblasti neke od sektorskih politika EU, naročito Poljoprivredne politike, Energetske politike, Politike zaštite životne sredine; Poželjno prethodno projektno iskustvo.

Opis zadataka: Administrativno učešće u sprovođenju postojećih programa obuka, saradnja pri pisanju projektnih predloga, vođenje specijalizovane biblioteke Centra.

Stažisti bi radili u prostorijama Centra (Fakutet političkih nauka, Jove Ilića 165, Beograd), 20h nedeljno.

Potrebna dokumentacija za prijavu: CV na srpskom jeziku, skenirano uverenje o upisanim studijama na Univerzitetu u Beogradu (alternativno, možete ga poslati poštom), motivaciono pismo do 800 reči.

Rok za prijavu: 10. maj u podne

Adresa za prijavu: Centar za javne politike EU, Jove Ilića 165 Beograd

e-mail: janja.simentic@fpn.bg.ac.rs i dejan.pavlovic@fpn.bg.ac.rs

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu www.depocei.org u roku od 10 dana od završetka konkursa.

Više informacija o projektu u okviru koga je nastao Centar (Tempus projekat DEPOCEI – Development of Policy oriented Training Programmes in the context of European Integration), kao i o samom Centru možete pronaći na navedenom sajtu.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: