Centar savremene politike (CSP) raspisuje konkurs za stažiste

Centar savremene politike (CSP) raspisuje konkurs za stažiste koji bi bili angažovani na period od četiri meseca, od početka februara do početka juna 2017. godine, u kancelarijama CSP u Beogradu.

Konkurs je pre svega namenjen studentima završnih godina i diplomcima fakulteta društvenih nauka koji su zainteresovani za sticanje iskustva u radu u civilnom sektoru i odlično se služe engleskim jezikom.

Centar savremene politike je organizacija civilnog društva koja sprovodi projekte iz oblasti evropskih integracija, demokratizacije i regionalne i spoljne politike. Centar takođe vodi European Western Balkans, regionalni portal o evropskim integracijama na engleskom jeziku.

Uslovi stažiranja su sledeći:

 • Vreme stažiranja je 4 meseca, od početka februara do početka juna 2017. godine
 • Od stažista se očekuje angažman od 12 do 24 sata nedeljno, uz fleksibilno radno vreme i mogućnost povremenog rada od kuće
 • U toku stažiranja stažistima će biti određen mentor
 • Stažiranje se završava pisanjem analize na određenu temu, koja će biti objavljena na portalu European Western Balkans
 • Za stažiranje nije predviđena finansijska kompenzacija
 • Nastavak rada u Centru savremene politike na kraju stažiranja zavisiće od uspešnosti stažiranja, ali i od dostupnih projekata Centra

Neki od radnih zadataka stažista su sledeći:

 • Dnevna analiza medijskog sadržaja iz oblasti evropskih integracija
 • Prevođenje sa srpskog na engleski i obrnuto
 • Upravljanje društvenim mrežama
 • Asistencija u istraživanju
 • Asistencija u pisanju predloga projekata
 • Angažovanje na organizaciji događaja Centra savremene politike

Od stažiste ili stažistkinje se očekuje da na kraju perioda stažiranja stekne sledeće veštine:

 • Upravljanje društvenim mrežama
 • Pisanje projektnih predloga
 • Pisanje novinarskih tekstova i analiza
 • Organizacija događaja
 • Poslovna komunikacija
 • Razumevanje procesa evropskih integracija

Od kandidata za stažiranje očekuju se sledeće kvalifikacije:

 • Da bude student ili studentkinja završne godine osnovnih studija, Master student ili studentkinja ili diplomac ili diplomkinja društvenih nauka
 • Da se odlično služi engleskim i srpskim jezikom
 • Da poseduje određeno znanje iz oblasti delovanja Centra: Evropskih integracija, demokratije i/ili regionalne i spoljne politike
 • Da deli vrednosti Centra savremene politike
 • Radno iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoj CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku od najviše 300 reči na e-mail adresu internship@centarsavremenepolitike.rs donedelje, 29. januara u 23:59. U motivacionom pismu bi trebalo izraziti preferenciju za jednu od tri oblasti delovanja Centra savremene politike – evropske integracije, demokratizaciju ili spoljnu i regionalnu politiku.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije:

 • Atlantic Grupa otvara konkursza plaćenu letnju praksu u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Praksa je namenjena studentima završnih godina i organizuje se u sledećim područjima: Zagreb (Prodaja & IT) Beograd (IT) Ljubljana (HR & Pravni... Pročitajte više »»
 • Akademija 28 (Đuro Salaj AD) raspisuje konkurs za Kreativne volontere zainteresovane za sticanje praktičnih znanja iz oblasti organizacije i promovisanja različitih vrsta kulturnih događanja (muzika, film, pozorište, izložbe) i pratećih... Pročitajte više »»
 • Namenjen je studentima svih obrazovnih profila, starosti od 18 do 26 godina, koji imaju želju da se upoznaju sa startap svetom, procesom kreiranja inovacija, kao i da upoznaju svoje kolege i koleginice sa drugih fakulteta. Studenti podeljeni u 10... Pročitajte više »»
 • Učešće u programu omogućiće polaznicima da sagledaju širu sliku i da kroz predavanja i radionice upoznaju ne samo sa funkcijama HR-a, već i celokupnim biznis okruženjem. Mladi će imati priliku da čuju više o HR procesima kroz konkretne... Pročitajte više »»
 • Top Talent Program kompanija msg global solutions & msgNETCONOMY je namenjen studentima i diplomcima koji žele da se usavršavaju i grade svoju karijeru kroz učešće u izazovnim projektima, u različitim okruženjima i kulturama. Naš program... Pročitajte više »»