CEDEF traži 4 praktikanta-asistenta na projektima

CEDEF već godinama ima veoma razvijen program praksi za studente i aktivno ih uključuje u sve projekte. Ovog puta u saradnji sa Centrom za razvoj karijere i savetovanje studenata raspisuje konkurs za 4 praktikanata na poziciji Asistenta na projektima. Konkurs je otvoren do 11.07.2016.

O CEDEF-u

CEDEF kao nezavisna ekspertska organizacija, vodeća u regionu, koja se zalaže za aktivnu primenu EE i OIE u Srbiji i regionu, u skladu sa direktivama EU, i pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva Energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Republike Srbije i u saradnji sa relevantnim donosiocima odluka, CEDEF radi na:

·         Primeni konkretnih mera za povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije

·         Povezivanju i predstavljanju stejkholdera i aktera koji se bave projektima iz oblasti EE i OIE

·         Zagovaranju usvajanja neophodne zakonske regulative

·         Pružanju stručnih obuka, u tehničkim, pravnim i finansijskim aspektima projekata iz oblasti EE i OIE

·         Kreiranje i objavljivanje istraživanja, belih knjiga i publikacija

·         Sveobuhvatnoj zastupljenosti u masovnim medijima

·         Organizovanju sastanaka eksperata i regulatora.

 

MISIJA CEDEF-a: Artikulisan uticaj na kreatore ekonomske politike u oblasti održivog regionalnog razvoja i saradnje u kontekstu povezivanja regiona EU i izvan EU.

CEDEF je primio Specijalnu nagradu Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije na Svetski dan Energetske Efikasnosti, 5. marta 2012.

CEDEF je osnivač MEMS-a, Mreže Energetskih Menadžera Srbije, vodeće mreže svih eksperata iz oblasti EE i OIE.

 

CEDEF – program praksi

CEDEF ima veoma razvijen program praksi već nekoliko godina i naši praktikanti su aktivno uključeni u rad na svim našim projektima. Praksa u ekspertskoj organizaciji CEDEF omogućava studentima da akademsko poznavanje event i projektnog menadžmenta, odnosa sa javnošću,marketinga i drugih menadžment disciplina primene u realnim situacijama obavljajući praktičnu obuku. Program rada i obuke studenta na praksi u CEDEF-u traje 4 meseca, 4 sata svakog radnog dana.

Uslovi:

  • Studenti završne godine FON-a, Fakulteta političkih nauka, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta za bezbednost, Mašinskog fakulteta, Filološkog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Tehničko- Metarulški fakultet i srodnih fakulteta.
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računaru
  • dinamičnost, proaktivnost, timski rad i želja za usavršavanjem i napredovanjem

Način prijavljivanja:

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: