CEDEF traži 4 praktikanta-asistenta na projektima

CEDEF već godinama ima veoma razvijen program praksi za studente i aktivno ih uključuje u sve projekte. Ovog puta u saradnji sa Centrom za razvoj karijere i savetovanje studenata raspisuje konkurs za 4 praktikanata na poziciji Asistenta na projektima.

Opis: Koordinacija i asistencija prilikom sprovođenja svih aktivnosti u CEDEF-u

Uslovi

CEDEF kao nezavisna ekspertska organizacija, vodeća u regionu, koja se zalaže za aktivnu primenu EE i OIE u Srbiji i regionu, u skladu sa direktivama EU, i pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva Energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Republike Srbije i u saradnji sa relevantnim donosiocima odluka, CEDEF radi na:

  • Primeni konkretnih mera za povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije
  • Povezivanju i predstavljanju stejkholdera i aktera koji se bave projektima iz oblasti EE i OIE
  • Zagovaranju usvajanja neophodne zakonske regulative
  • Pružanju stručnih obuka, u tehničkim, pravnim i finansijskim aspektima projekata iz oblasti EE i OIE
  • Kreiranje i objavljivanje istraživanja, belih knjiga i publikacija
  • Sveobuhvatnoj zastupljenosti u masovnim medijima
  • Organizovanju sastanaka eksperata i regulatora.

MISIJA CEDEF-a

Artikulisan uticaj na kreatore ekonomske politike u oblasti održivog regionalnog razvoja i saradnje u kontekstu povezivanja regiona EU i izvan EU.

CEDEF je primio Specijalnu nagradu Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije na Svetski dan Energetske Efikasnosti, 5. marta 2012.

CEDEF je osnivač MEMS-a, Mreže Energetskih Menadžera Srbije, vodeće mreže svih eksperata iz oblasti EE i OIE.

CEDEF ima veoma razvijen program praksi već nekoliko godina i naši praktikanti su aktivno uključeni u rad na svim našim projektima.

Praksa u ekspertskoj organizaciji CEDEF omogućava studentima da akademsko poznavanje event i projektnog menadžmenta, odnosa sa javnošću,marketinga i drugih menadžment disciplina primene u realnim situacijama obavljajući praktičnu obuku.

Program rada i obuke studenta na praksi u CEDEF-u traje 4 meseca, 4 sata svakog radnog dana.

Studenti završne godine FON-a, Fakulteta političkih nauka, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta za bezbednost, Mašinskog fakulteta, Filološkog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Tehničko- Metarulški fakultet, i srodnih fakulteta.

  • aktivno znanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računaru
  • dinamičnost, proaktivnost, timski rad i želja za usavršavanjem i napredovanjem

Način prijave

Prijavljivanje se obavlja putem imejla mdj@cedeforum.org

Potrebno je poslati CV sa fotografijom i motivaciono pismo na gore navedeni imejl i popuniti PRIJAVNI FORMULAR

Rok za prijavu     31/08/2016

Izvor: www.razvojkarijere.bg.ac.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: