CEDEF: Praktikant – asistent na projektima

CEDEF Centralno-evropski forum za razvoj raspisuje konkurs za prijem 4 praktikanta na poziciju Praktikant – asistent na projektima. Rok za prijavu je 10.3.2016.

CEDEF kao nezavisna ekspertska organizacija, vodeća u regionu, koja se zalaže za aktivnu primenu EE i OIE u Srbiji i regionu, u skladu sa direktivama EU, i pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva Energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Republike Srbije i u saradnji sa relevantnim donosiocima odluka, CEDEF radi na:

  • Primeni konkretnih mera za povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije
  • Povezivanju i predstavljanju stejkholdera i aktera koji se bave projektima iz oblasti EE i OIE
  • Zagovaranju usvajanja neophodne zakonske regulative
  • Pružanju stručnih obuka, u tehničkim, pravnim i finansijskim aspektima projekata iz oblasti EE i OIE
  • Kreiranje i objavljivanje istraživanja, belih knjiga i publikacija
  • Sveobuhvatnoj zastupljenosti u masovnim medijima
  • Organizovanju sastanaka eksperata i regulatora.

MISIJA CEDEF-a

Artikulisan uticaj na kreatore ekonomske politike u oblasti održivog regionalnog razvoja i saradnje u kontekstu povezivanja regiona EU i izvan EU.

CEDEF je primio Specijalnu nagradu Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije na Svetski dan Energetske Efikasnosti, 5. marta 2012.

CEDEF je osnivač MEMS-a, Mreže Energetskih Menadžera Srbije, vodeće mreže svih eksperata iz oblasti EE i OIE.

CEDEF ima veoma razvijen program praksi već nekoliko godina i naši praktikanti su aktivno uključeni u rad na svim našim projektima.

Praksa u ekspertskoj organizaciji CEDEF omogućava studentima da akademsko poznavanje event i projektnog menadžmenta, odnosa sa javnošću,marketinga i drugih menadžment disciplina primene u realnim situacijama obavljajući praktičnu obuku.

Program rada i obuke studenta na praksi u CEDEF-u traje četiri meseca, četiri sata svakog radnog dana.

Uslovi

Studenti završne godine Fakulteta organizacionih nauka, Fakulteta političkih nauka, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta za bezbednost, Mašinskog fakulteta, Filološkog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Tehnološko – metalurškog i srodnih fakulteta.

Potrebno je:
–  aktivno znanje engleskog jezika
–  poznavanje rada na računaru
–  dinamičnost, proaktivnost, timski rad i želja za usavršavanjem i napredovanjem

Način prijave

Prijava podrazumeva slanje CV-a sa fotografijom i motivaciono pismo na mdj@cedeforum.org

Rok za prijavu je 10.03.2016.

Izvor: CZRK

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: