226 mesta za praksu u programu BGPRAKSA 2017

Univerzitet u Beogradu i Gradska uprava grada Beograda sa zadovoljstvom pozivaju studente završnih godina da se prijave za učešće u programu Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2017.

Program Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA realizuje Centar za razvoj karijere Univerziteta  u Beogradu u saradnji sa Gradskom upravom grada Beograda od 2010. godine. Program omogućava studentima da po jedinstvenom modelu obavljaju stručnu praksu u javnim i javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovamakulture i gradskim opštinama i steknu praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje. U proteklih sedam godina realizacije preko 1650 studenata sa 26 fakulteta Univerziteta u Beogradu steklo je prvo radno iskustvo u institucijama čiji je osnivač grad.

U programu Univerzitetske radne prakse ove godine imaće prilike da učestvuje ukupno  226 studenta u 16 unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave, 14 gradskih preduzeća, 11 ustanova kulture i 3 gradske opštine grada Beograda. Program BG PRAKSA 2017 realizovaće se kao tromesečna praksa uz mentorsku podršku. Planirani početak je 15. juni 2017.  Svim studentima – polaznicima programa tokom trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz i mentorska podrška. Angažovanje u programu nosi i određeni broj dodatnih /nekumulativnih/ ESPB bodova kao prepoznata relevantna vannastavna aktivnost studenata Univerziteta u Beogradu.

Na konkurs se isključivo elektronski mogu prijaviti zainteresovani studenti završnih godina u skladu sa navedenim uslovima konkursa. Za sve studentе neophodno je da prilože i skeniranu potvrdu o redovnom studiranju. Rok za prijavu je  17. april 2017. godine u ponoć. Integralni tekst konkursa (sa detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla i uslovima za svaku poziciju i potrebnim dokumentima). Vodič kroz konkurs, kao i Odgovori na najčešće postavljena pitanja  dostupni su na sajtu Centra za razvoj karijere www.razvojkarijere.bg.ac.rs.

Studentima kojima Centar za razvoj karijere tokom cele godine pomaže da ostvare svoja prva radna iskustva, usavrše svoje veštine i steknu potrebna znanja koja će im pomoći prilikom budućeg zapošljavanja stoji na raspolaganju za pitanja i potrebnu podršku prilikom procesa prijave za ovaj konkurs. Centar će realizovati i obuku mentora, orijentacioni dan za studente, ali i biti zadužen za promovisanje prilika, regrutaciju, predselekciju studenata i monitoring prakse.

Preko 95% polaznika prošlogodisnjeg programa BG Prakse je u evaluacionom upitniku ocenjujući kvalitet prakse, na pitanje da li bi BG PRAKSU preporučilo mlađim kolegama odgovorilo potvrdno.

Dosadašnji polaznici programa BG PRAKSA koji su prva radna iskustva  sticali upravo kroz rad sa obučenim mentorima danas su zaposleni u različitim preduzećima i kompanijama. Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je obavio istrazivanje pod nazivom Gde su i šta rade bivše generacije polaznika BG prakse. To istraživanje realizovano je na uzorku od 330 ispitanika i pokazalo je da studenti BG praksu prepoznaju kao „dobru šansu, kao sjajan prelaz kako kažu od studiranja ka radnim navikama, priliku da se naučeno primeni u praksi, da se unaprede komunikacija i timske veštine, sazna kako izgledaju poslovne procedure i procesi“ . Prema ovom istraživanju CzRK-a, prvo zaposlenje našlo je ubrzo po diplomiranju 66% studenata. Najveći broj diplomiranih / 49 % zaposlio se u privatnom, 14% u javnom sektoru, 13% u obrazovanju i nauci /od škola stranih jezika do fakulteta, instituta//, a nešto manji broj studenata prvo radno iskustvo nakon Bg prakse steklo je u oblasti pravosuđa, revizorskim kućama, nevladinom sektoru itd. ili je napravilo samostalne korake ka preduzetničkoj karijeri. Veoma mali broj studenata – učesnika u istraživanju,  prvi posao potražilo je van zemlje /manje od 1%/.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: