Stipendirana mobilnost studenata Univerziteta u KG na Oto Fridrih Univerzitetu u Bambergu (Nemačka)

Ukoliko ste zainteresovani da naredni semestar provedete na nekom univerzitetu u inostranstvu, sada je prava prilika za to. Univerzitet u Bambergu poziva studente Univerziteta u Kragujevcu da se prijave za akademsku razmenu tokom narednog semestra (letnji semestar 2017/18.).

Na osnovu ugovora o saradnji na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija, u skladu sa ponuđenim studijskim programima na Univerzitetu u Bambergu.

Dostupne oblasti studija: Education, Humanities incl. Languages, Social Sciences, Business studies, Computer Science

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 do 2 strane)
 • CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
 • Predlog ugovora o učenju za studente 1. i 2. nivoa studija (molimo preuzmite formu), odnosno predlog ugovora o učenju/istraživanju za studente doktorskih studija(molimo preuzmite formu)
 • Liste položenih ispita i prevod na engleski1
 • Kopije diploma i prevod na engleski (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master ili doktorskih studija)
 • 1 pismo preporuke (akademska preporuka profesora)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika2 (min. B1, preporučljivo B2 nivo)
 • Kopija pasoša

Rok za prijavu: 27. novembar 2017. godine, do 12:00 sati

Napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);

Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz dole navedene akademske ponude na engleskom i/ili nemačkom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana).

 • Kontakt lista Erazmus+ koordinatora na Univerzitetu u Kragujevcu dostupna je ovde.
 • Ovde možete videti koji su predmeti dostupni na engleskom jeziku.
 • Zainteresovani studenti koji govore nemački jezik, naravno, mogu pogledati celokupnu ponudu Univerziteta u Bambergu i odabrati i predmete koje bi slušali na nemačkom jeziku. Studijske oblasti možete videti ovde.

Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata Univerzitetu u Bambergu.

Nominovani kandidati će biti pozvani na intervju sa predstavnicima Univerziteta u Bambergu.
Univerzitet u Bambergu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Period mobilnosti: letnji semestar (mart/april 2018- jul 2018.)
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra
 • Mogućnost smeštaja u studentskom domu
 • Mogućnost pohađanja besplatnog kursa nemačkog jezika (mart 2018.)
 • Buddy system – podrška lokalnih studenata po dolasku u Bamberg

Prijava:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića b.b.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Bamberg

Izvor: www.razvojkarijere.kg.ac.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: