Stipendije Vlade Meksika za strance, 2017.

Ambasada Sjedinjenih Meksičkih Država (Meksiko) ima čast da obavesti da na bilateralnom planu Vlada Meksika nudi državljanima Srbije dve (2) nove stipendije.

Datum zatvaranja konkursa Vlade Meksika za stipendiranje stranaca u 2017. godini 23. septembar 2016. 

Stipendije se nude samo u okviru nastavnog programa institucija izričito naznačenih u konkursu za 2017. godinu. Za bliže informacije o konkursu i akademskim institucijama zainteresovani mogu da konsultuju web stranicu: STIPENDIJE, na kojoj je dostupna i verzija na engleskom jeziku.

Celokupan postupak oko stipendija trebalo bi da bude predvođen Ministarstvom spoljnih poslova ili prosvete zemlje iz koje potiče kandidat i/ili lokalne vladine institucije zadužene za ovo pitanje. Pomenute institucije bi trebalo da posalju prijave, zajedno sa popunjenim zvaničnim formularom sa predlogom kanditata izdatim od strane nadležne institucije, Ambasadi Meksika u Beogradu najkasnije do 23. septembra kako bi bili prosleđene Generalnoj direkciji za tehnološku i naučnu saradnju Sekretarijata spoljnih poslova Meksika. Rezultati će biti objavljeni počevši od 22. novembra 2016. preko ove Ambasade. 

Treba istaći da nepotpune prijave neće biti uključene u proces selekcije, kao ni one koji ne ispunjavaju sve potrebne uslove iz konkursa. Takođe, neće biti vraćeni dosijei onih kandidata koji ne budu izabrani.

Pored navedenog konkursa, ponuda stipendiranja za strance Vlade Meksika uključuje i sledeće berze stipendija:

  • Ponuda od 15 stipendija za postdiplomske studije na fakultetu El Colegio de México (COLMEX).
  • Ponuda od 25 stipendija za master i doktorske studije na Latinoameričkom fakultetu društvenih nauka (FLACSO), Meksiko.

Kada su u pitanju ove ponude, stipendije će biti raspoređene među primljenim kandidaturama iz zemalja kojima se nude, na osnovu njihovog kvaliteta i bez fiksne kvote utvrđene za svaku zemlju. Pomenute stipendije su dodatne u odnosu na kvotu ponuđenu na bilateralnom planu.

Foto: ilustracija

Izvor: embamex2.sre.gob.mx

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: