Stipendija za studije na Uralskom federalnom univerzitetu

Uralski federalni univerzitet je obezbedio 75 stipendija za studente strance koji upisuju master ili doktorske studije. Stipendija u potpunosti pokriva nadoknadu za ceo period trajanja programa, a takođe i učenje ruskog jezika (dodatna priprema godina).

Uralski federalni univerzitet teži ka povećanju konkurentno sposobnih, povećanju naučno-tehnološkog potencijala, dostizanju stalne modernizacije tradicionalnih oblasti i razvoju postindustrijskih grana ekonomije Uralskog federalnog okruga. Uralski federalni univerzitet je jedan od vodećih visokoškolskih ustanova u Rusiji, koji objedinjuje fundamentalno obrazovanje i novacije pri rešavanju savremenih problema.

Inostrani studenti su u potpunosti oslobođeni plaćanja obuke za ceo period trajanja programa. Takođe, mogu mesečno dobijati finansijske nadoknade (u zavisnosti od njihove uspešnosti).

Uslovi za prijavu:

Stipendije mogu dobiti svi studenti koji upisuju master ili doktorske studije na Uralskom federalnom univerzitetu. Stipendija se odnosi na sve programe koji mogu da se izvode na ruskom ili na engleskom jeziku. Strani studenti koji već studiraju na ovom univerzitetu nemaju pravo na stipendiju.

Za dobijanje stipendije kandidat treba da se registruje i nakon registracije pošalje sledeća dokumenta:

  1. popunjena prijava sa fotografijom u boji
  2. kopiju diplome sa ocenama
  3. kopiju medicinskog dokumenta koji potvrđuje da je kandidat psihički i fizički sposoban za školovanje u Rusiji
  4. kopiju medicinskog dokumenta o negativnim rezultatima za sidu i srčane bolesti
  5. kopija dokumenta o zdravstvenom pregledu kandidata
  6. kopija pasoša. Pasoš mora važiti još 18 meseci po ulasku kandidata na teritoriju Rusije
    sudski overeni prevodi dokumenata na ruski jezik za dokumenta pod tačkama 2, 3 i 5
    sudski prevod prve stranice pasoša

Kandidat mora prvo proći konkurs u matičnoj zemlji. Adrese predstavništva u svakoj zemlji se mogu naći na sajtu. Pri popunjavanju prijave kandidat mora dati prednost Uralskom federalnom univerzitetu. Registracioni broj se mora poslati menadžeru univerziteta.

Rok za prijave je 30. jun 2016.

Detalji o stipendiji se mogu pronaći na sajtu univerziteta: http://tinyurl.com/hnawwbm

Izvor: ossi.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: