Rusija dodelje 85 stipendija za studente iz Srbije

Otvoren je konkurs za prijem srpskih državljana na školovanje na institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji.

Konkurs su organizovali Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije i Ruski centar za nauku i kulturu u Srbiji.

U okviru konkursa biće dodeljeno ukupno 85 stipendija za studente koji će steći dodatno stručno obrazobvanje na programima visokog obrazovanja o trošku budžeta Rusije u školskoj 2016/2017. godini.

Zainteresovani kandidati za studije u Rusiji moraju Ruskom domu u Beogradu da dostave popunjenu prijavu sa priloženom fotografijom u boji, kopiju pasoša i lekarskog uverenja, spisak objavljenih naučnih radova, kopiju uverenja o položenim ispitima i kopiju dokumenta o obrazovanju u inostranstvu.

Sva dokumenta moraju biti prevedena na ruski jezik i overena od strane sudskog tumača.

Kandidat gubi pravo da se školuje u Rusiji ukoliko ne ispuni bar jedan uslov od propisanih zahteva, a njegova dokumentacija neće biti ni razmatrana.

Krajnji rok za prijavu je 20. mart 2016. godine.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: