Prijavite se za boravak u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj

Ambasada Francuske i Francuski institut dodeljuju nekoliko stipendija kratkog boravka za srpske istraživače koji žele da borave u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj u periodu od 15. avgusta 2016. do 31. decembra 2016. Poziv je upućen istraživačima svih nivoa koji rade u istraživačkom timu u Srbiji (asistenti, doktoranti, istraživači, predavači, profesori, lekari, inženjeri...)

Oblasti istraživanja: nauke o živim sistemima, tehničke i prirodne nauke vezane za zaštitu životne sredine, inženjerstvo i inovacije, biotehnologija, primenjena medicina.

2016. godine Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji čine dodatne napore kako bi podržali francusko-srpske projekte saradnje u kontekstu borbe protiv klimatskih promena i njenih posledica na zdravlje i dobrobit stanovništva: povećanje temperature i atmosferskog zagađenja, promene biološke raznovrsnosti, vegetacije i poljoprivredne proizvodnje, pojava novih bolesti…Kako razumeti uticaj klimatskih promena na zdravstveno stanje stanovništva uzimajući u obzir inerakcije između klime, energije, biodiverziteta i zdravlja? Kako u budućnosti prilagoditi zdravstvenu politiku ? Lekari, istraživači i državne institucije zajedno pokušavaju da nađu rešenja i usvoje strategiju za budućnost.

U tom kontekstu Ambasada Francuske i Francuski institut odlučili su da dodele nekoliko stipendija kratkog boravka za srpske istraživače koji žele da borave u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj u periodu od 15. avgusta 2016. do 31. decembra 2016.

Trajanje boravka u Francuskoj je od 2 do 4 nedelje. Boravak se ne može preneti u 2017. godinu. Stipendija pokriva troškove života, smeštaja i osiguranja.

Ciljna grupa

Istraživači svih nivoa koji rade u istraživačkom timu u Srbiji (asistenti,  doktoranti, istraživači, predavači, profesori, lekari, inženjeri…).

Oblasti istraživanja

Nauke o živim sistemima, tehničke i prirodne nauke vezane za zaštitu životne sredine, inženjerstvo i inovacije, biotehnologija, primenjena medicina.

Boravak treba da bude u skladu sa istraživanjima koja doprinose poboljšanju javnog zdravlja i dobrobiti stanovništva u kontekstu klimatskih promena i koja traže rešenja za sledeće izazove:

  • adaptacija na klimatske promene (npr. smanjenje osetljivosti ljudske populacije i prirodnih sistema na klimatske promene koje se dešavaju u sadašnjosti ili će se desiti u budućnosti).
  • podrška i ekspertska pomoć pri definisanju javnih politika za očuvanje opšteg zdravlja stanovništva;
  • smanjenje efekata klimatskih promena na zdravlje stanovništva (npr. promene tehnike proizvodnje, inovacije u poljoprivredi…).

Kriterijumi

  • Naučna izuzetnost

Prednost imaju kandidati iz istraživačkih ustanova visokog nivoa u Srbiji ili koji su pozvani da borave u nekom istraživačkom centru izuzetnog naučnog kvaliteta u Francuskoj.

  • Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje

Prednost imaju novi projekti saradnje ili oni koji su tek započeti, ali će trajati duže vreme, projekti sa planiranim zajedničkim učešćem istraživača u evropskim programima (Horizont 2020, Erasmus +, itd.) ili projekti koji su povezani sa institucionalnim rešenjima izoblasti javnog zdravlja.

Potrebna dokumentacija

  • formular za istraživački boravak (preuzeti ovde);
  • curriculum-vitae na francuskom (ili engleskom);
  • pozivno pismo istraživačke laboratorije ili univerziteta u Francuskoj.

Slanje kandidatura

Kontakt: Vesna Adamović, saradnik za mobilnost
Francuski institut u Srbiji
Zmaj Jovina 11-11 000 Beograd
Tel : (011) 302 36 39 – mail : vesna.adamovic@institutfrancais.rs

NB. Konkursna dokumentacija koja se šalje elektronskim putem treba da bude skenirana u jednom PDF fajlu.

Kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 30. juna 2016. Nepotpune kandidature i one dospele posle ovog datuma neće se razmatrati.

Kandidati koji budu dobili stipendiju biće obavešteni u julu 2016.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: