Fondacija Konrad Adenauer – Konkurs za dodelu stipendija 2017/2018.

Nemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodeljuje stipendije za studijsku 2017/18. godinu društveno ili politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima, državljanima Republike Srbije koji studiraju u Republici Srbiji.

Trajanje: 2  semestra
Zemlja: Srbija
Jezici: Engleski, Nemački
Prijava na: na upit
Nivo studija: Osnovne studije, Master studije, Doktorske studije
Vrsta/tip: za studiranje
Website: http://www.kas.de/serbien

Uslovi

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao i postdiplomci i doktoranti
 • Donja granica proseka na studijama je 8.5
 • Dobro znanje engleskog ili nemačkog jezika
 • Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti
 • Kandidat ne sme biti u radnom odnosu
 • Rok za podnošenje prijave je  maj 2017. godine
 • Studenti koji budu izabrani u uži krug, biće pozvani na razgovor na srpskom i engleskom jeziku sa članovima komisije za dodelu stipendije
 • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 100 eura mesečno u trajanju od 10 meseci
 • Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija, a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u
 • Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

Potrebna dokumentacija za konkurs 

Dokumentacija se dostavlja na srpskom jeziku:  

 1. popunjen Prijavni formular (mozete ga preuzeti sa internet stranice vašeg fakulteta ili KAS-a: kas.de/serbien)
 2. CV
 3. Motivaciono pismo
 4. Potvrda o položenim ispitima: 
  *za Postdiplomske / doktorske studije (dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uverenje o upisu postdiplomskih / doktorskih studija
 5. Dve akademske preporuke
 6. Jedna društvena ili politička preporuka (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)
 7. Fotografija novijeg datuma (format za ličnu kartu ili pasoš)
 8. Ostale diplome / sertifikati – fotokopija

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 05. maja 2017. godine lično ili poštom na adresu: Kralja Petra 3, 11 000 Beograd

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu:

katarina.pesic@kas.de ili na telefone011/ 3285 209, -210,-211; 062/260 638  

Dodatne informacije prilikom apliciranja za stipendiju Fondacije Konrad Adenauer

 1. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća
 2. Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati
 3. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduze 3 meseca od izbora, kandidat je moze preuzeti lično ili mu na zahtev ista može biti vraćena poštom  
 4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta ili u Word dokumentu sa pečatom i  potpisom profesora
 5. Ukoliko kandidat ne poseduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocena sa kojom je kandidat polozio strani jezik – engleski ili nemački na fakultetu
 6. Fondacija minimalno može dodeliti 10, a maksimalno 15 stipendija godišnje
 7. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obavešteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 30 dana od izbora novih kandidata 
 8. Kandidati se obaveštavaju o rezultatima konkursa putem e-maila i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program
 9. Kandidati koji su odbijeni nakon razgovora sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave za stipendiju
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: