Ambasada Grčke deli stipendije za studije

Ambasada Grčke u Beogradu obaveštava zainteresovane da Uprava za obrazovanje i kulturna pitanja Ministarstva spoljnih poslova Republike Grčke, za školsku 2016/2017 godinu, objavljuje stipendije za osnovne i poslediplomske studije na grčkim univerzitetima i višim školama.

Mole se zainteresovani da zahteve podnesu direktno u Ambasadu Grčke  u Beogradu do 25. jula 2016.

Naročito, naglašavaju se sledeći uslovi za podnošenje zahteva:
Stipendije su namenjene stranim državljanima, grčkog porekla ili ne, koji trajno žive u inostranstvu.

 • Kandidati treba da su navršili 18. godinu života pre 1. oktobra 2016.
 • Kandidati za stipendije za poslediplomske studije treba da su već primljeni na određeni master program ili da rade doktorsku disertaciju i da dostave potvrdu o tome.
 • Kandidati za Katedru za strane jezike – Konsekutivno i simultano prevođenje Jonskog univerziteta treba da znaju bar dva strana jezika veoma dobro, između engleskog, francuskog i nemačkog.
 • Kandidati za studije na Katedrama za filologiju koji nisu pohađali klasični grčki jezik treba da znaju da će biti veoma teško da prate predavanja.
 • Kandidati koji poseduju potvrdu o nivou znanja grčkog jezika, treba da je prilože.Dokumenti:

  1.    Zahtev sa najmanje tri izbora
  2.    Biografija
  3.    Svedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju
  4.    Potvrda o nivou znanja grčkog jezika (ako postoji)
  5.    Uverenje nadležnih vlasti zemlje kandidata o državljanstvu i poreklu kandidata i njegovih roditelja
  6.    Uverenje nadležnih vlasti zemlje kandidata da njegovo zvanje pruža pravo upisa na grčki univerzitet (za osnovne studije)
  7.    Potvrda grčkog univerziteta ili više škole o primanju kandidata na osnovne ili poslediplomske studije
  8.    Potvrda grčkog konzularnog odeljenja da je kandidat, kao i njegovi roditelji, živeo i boravio u inostranstvu tokom poslednjih bar pet (5) godina, pre školske godine u kojoj je odlučio da podnese zahtev  za stipendiju i da njegovi roditelji nisu službenici Republike Grčke, ni na neodređeno ni na određeno vreme.
  9.    Jedna (1) mala fotografija
  10.    Fotokopije strana pasoša.

  Zahtevi kandidata neće biti prihvaćeni  ako nisu u potpunosti popunjeni i ako ih ne prati odgovarajuća dokumentacija.
  Strani dokumenti treba da budu pravno overeni i prevedeni na grčki jezik. Fotokopije svih dokumenata treba da budu prevede na grčki jezik.

  Naglašava se da stipendije neće biti dodeljene:

  α) kandidatima koji su ranije dobili stipendiju grčke države
  b) zainteresovanima koji imaju ugovornu vezu sa grčkim državnim sektorom
  c) za studije teologije i lepih umetnosti

Stipendije pokrivaju sledeće:
-Troškove prvog doseljenja: 700 evra
-Mesečnu naknadu: 368 evra
-Besplatnu hranu
-Oslobađanje plaćanja školarine
-Besplatne knjige (i za učenje grčkog)
-Besplatnu medicinsko-farmaceutsku negu u državnim bolnicama.

Naglašava se da stipendija ne pokriva moguću školarinu za poslediplomske studije.

Obrasci zahteva
Osnovne studije
Poslediplomske studije

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: