Uskladišti svoju ideju: Uticaj medija na mlade

U okviru stalno otvorenog konkursa "Uskladišti svoju ideju", kojim Fondacija "Danilo Kiš" podržava mlade Subotičane u realizaciji njihovih ideja u oblasti kulture, umetnosti i nauke, predavanje na temu "Uticaj medija na mlade" održaće Miljana Crnogorac, mlada Subotičanka i studentkinja sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u sredu, 27. aprila 2016. godine sa početkom u 19.30 časova. Ulaz je slobodan.

Neke od tema kojima će se Miljana baviti su: mediji i manipulacija, masovni mediji kao najjači agens socijalizacije, internet kao novi oblik društvenosti,protivrečni karakter interneta, internet kao mogućnost jednakih šansi za sve ili internet kao sredstvo za podsticanje i produbljivanje socijalnih razlika.

Uz opušteni razgovor i razmenu mišljenja sa posetiocima Miljana će nastojati da pojasni razlike u pojmovima utopija i distopija, ali kroz kontekst masovnihmedija, kao i da istakne važnost kritičkog mišljenja kao jedinog načina za razumevanje funkcije neke pojave u društvu.

Masovni mediji su pojam koji je ušao u upotrebu dvadesetih godina prošlog veka sa pojavom radija, štampe, kasnije televizije. To su svi mediji koji su dizajnirani tako da ih konzumira  široka publika, za koju se smatra da ima zajednički interes. Njihove osnovne odlike su da snažno utiču na formiranje masovnog konzumentskog društva koje je uglavnom u kontrastu sa samostalnim odlučivanjem. Danas su masovni mediji postali sastavni deo naših života jer preko njihdobijamo informacije o svetu, oni nas obrazuju, zabavljaju i šire naše spoznaje. Mediji imaju veliku moć na formiranje javnog mišljenja, stavova i ponašanja ljudiu društvu.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: