Tromesečni kurs iz oblasti bioetike na temu “Savremene bioetičke teme“

Centar za bioetičke studije organzuje tromesečni kurs iz oblasti bioetike na temu “Savremene bioetičke teme“. Na kurs mogu da se prijave svi zainteresovani studenti. Prijava podrazumeva kratak CV, a vreme isteka prijave je 15.03.2016.

Bioetika je interdisciplinarno razmišljanje o temama ljudskog zdravlja, rodjenja, smrti, odnosa prema ne-ljudskim životinjama, razvoju nauke, politike i ekonomije u kontekstu života. Ako govorimo o problemima abortusa i eutanazije, o oblasti asistirane reprodukcije, o problemima kloniranja, genetskom inžinjeringu, o životinjama kao eksperimentalnim subjektima i pravima životinja, o transplantaciji I donaciji organa, govorimo o bioetici.

Centar za bioetičke studije je globalna naučna institucija koja ima sedište u Beogradu i koja okuplja najpoznatije bioetičare sveta. Cilj Centra je podsticanje debate o pitanjima kojima se bavi bioetika. CBS ne promoviše specifičnu filozofiju ili pristup, mada se od članova Centra očekuje da u skladu sa svojim potrebama slobodno iznose svoje individualne stavove. Centar je idejno inkluzivan, a kao takav podstiče debate o različitim pristupima bioetici, težeći da nalazi rešenja za neslaganja, ali i identifikujući ključne sfere konsenzusa. Pored toga što stimuliše i učestvuje u naučnim diskusijama, CBS teži i pokretanju javne debate o jednom širem spektru bioetičkih pitanja. Primeri su socijalna inkluzije obolelih od retkih bolesti, bioetika katastrofa i genetičko savetovanje.

Kontakt: micic.stefan@gmail.com

Kurs je besplatan.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: