Trening za pisanje projekata Erazmus plus

Grupa „Hajde da…“ kao zvanična kontakt tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji, otvovrila je poziv za učesnike dvodnevnog treninga za organizacije, kancelarije za mlade i institucije iz Srbije. Trening će se održati 26. i 27. maja u Beogradu.

Trening je namenjen predstavnicima/cama organizacija, KzM i institucija koje imaju bar jedan realizovan projekat u okviru programa Mladi u akciji 2007-2013 (bilo kao nosioci ili partneri) ili su bili akreditovani za EVS.

Cilj programa je podrška unapređivanju znanja i veštine za pisanje projekata u okviru Erazmus+: Mladi u Akciji kako bi efikasno koristili omladinske komponente Erazmus+ i lakše aplicirali u Brisel. Na treningu će se učesnici upoznati sa novinama u Erasmus+: Mladi u akciji u odnosu na stari program Mladi u akciji, procedurama za apliciranje u okviru Ključne akcije 2: Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima, i dobiti odgovore na pitanja i dileme oko apliciranja za projekte u Erazmus+, EVS akreditacije itd.

Rok za prijavu je 18. maj do 15 časova.

Prijavni formular može se pronaći na sajtu Erazmus+ programa.

Trening se realizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, SALTO Resurs centar za jugoistočnu Evropu i Erazmus+ programa.

Za organizacije, KzM i institucije koje do sada nisu bile uključene u program Mladi u akciji i/ili program Erazmus+: Mladi u akciji, Kontakt tačka je, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, planirala nekoliko specijalizovanih obuka tokom 2015. za koje će biti raspisan otvoreni poziv. Pored toga, Ministarstvo omladine i sporta planira tokom 2015. realizaciju Nacionalnog info-dana o Erazmus+: Mladi u akciji.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: