Studentska radionica o Nuklearnoj Fuziji, Dani Fuzije

Organizacija Fuziona Obrazovna Mreža organizuje ove jeseni studensku radionicu Dani Fuzije@NS.

Ovo je radionica o nuklearnoj fuziji tokom koje studenti prirodno­matematičkih i tehničkih fakulteta uče o naučnim i tehnološkim dostignućima u razvoju ovog krucijalnog energetskog izvora budućnosti.

Radionica se održava od 26­30 septembra u prostorijama Departmana za Fiziku, PMF Novi Sad.

O fizici plazme, trenutnim velikim eksperimentima, budućim reaktorima učićete od 7 vodećih stručnjaka i profesora iz oblasti nuklearne fuzije koji dolaze sa 5 renomiranih evropskih institucija.

Pored toga, tokom dvodnevnog praktikuma na eksperimentalnom reaktoru GOLEM, pohađivači radionice imaju jedinstvenu priliku da putem interneta upravljaju eksperimentom koji je lociran na Českom Tehničkom Fakutetu u Pragu i znanje stečeno tokom predavačkog dela primene rešavajući eksperimentalne zadatke.

Predavački deo radionice Dani Fuzije @NS je otvoren za sve zainteresovane studente, dok se za eksperimentalni deo studenti prijavljuju do 15.09. na sajtu radionice fom­fen.net > RADIONICA, gde ujedno možete dobiti i više informacija o ovom događaju. Učešće na radionici je besplatno.

Više informacija o Fuzionoj Obrazovnoj Mreži i radioinici možete pronaći na sajtu organizacije >link<

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: