Prvi skup o digitalnoj diplomatiji „Postanite digitalni diplomata Srbije“

Prvi skup o digitalnoj diplomatiji održava se u Srbiji, u organizaciji Beogradske inicijative za digitalnu i javnu diplomatiju u ponedeljak 01.juna 2015. godine u 17.00 sati na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Jove Ilića 165,

Na tribini će se razgovarati o:

  • Terminološkom značenju digitalne diplomatije,
  • Trenutnom stanju i stepenu korišćenja digitalne diplomatije u Srbiji i svetu,
  • Mogućnostima Srbije da koristi diplomatiju 21 VEKA,
  • Dosadašnjem radu i planovima Beogradske inicijative za digitalnu i javnu diplomatiju,

Na tribini će biti predstavljena pozitivna praksa u korišćenju digitalne diplomatije u svetu,

Pozvani su predstavnici ambasada u Beogradu, koje imaju osoblje koje se bavi javnom diplomatijom, profesori fakulteta koji izučavaju ovu oblast, sadašnje i bivše diplomate, kao i članovi BIDDa, Beogradske inicijative za digitalnu i javnu diplomatiju.

Jezik panela je srpski.

PROGRAM TRIBINE

Tribina ’’ Postanite digitalni ambasador Srbije’’

1. Uvodna reč i predstavljanje moderatora -mr Uroš Šošević, predsednik BIDD-a
2. Otvaranje tribine -mr Zvonko Šošević, osnivač BIDD-a, moderator
3. ‘’Kratka istorija digitalne diplomatije’’ – Prof. Milena Milićević, član BIDD-a
4. ‘’Brendiranje i promocija države i nacije’’ – Prof.Nenad Perić, koosnivač BIDD-a
5. ‘’TWiplomatija Srbije kao predsedavajuće zemlje OEBS-a’’, Branko Lazić,
6. ‘’U kom haštagu Ti služiš?‘’ Zoran Stanojević, RTS

PAUZA

1. ‘’Korišćenje infografika u digitalnoj diplomatiji’’ – Branko Lazić, analitičar
2. ‘’Iskustvo SAD u digitalnoj diplomatiji ‘’ predstavnik ambasade SAD u Beogradu
3. ‘’Digitalna diplomatija i dijaspora ‘’, mr Nikolina Milatović Popović
4. ‘’Verbalna i neverbalna komunikacija u elektronskom pregovaranju ’’, mr Dario Kršič
5. ‘’BIDD aktivnosti ’’ – mr Aleksandar Rakićević, član BIDD-a

6. FAQ sesija – svi govornici+publika

Beograd, 01. jun 2015, 17,00 sati Fakultet političkih nauka Jove Ilića 165

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: