Projekat „Sa EY na TI“

Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika (ELSA Srbija) zajedno sa kompanijom Ernst & Young organizuje projekat „Sa EY na TI“.

Projekat “Sa EY na TI” je namenjen studentima i diplomcima Pravnog fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu sa ciljem da kroz poslepodnevno druženje u neformalnoj atmosferi upoznate zaposlene u našoj kancelariji u Beogradu. Tom prilikom dobićete neophodne informacije o kretanjima na tržištu savremenih konsultantskih usluga, veštinama i znanjima potrebnim za rad u našoj kompaniji, kao i načinima za profesionalno usavršavanje. Naši predstavnici će Vam ukаzati ne sаmo nа nаčine kаko dа unаpredite svoju konkuretnost nа tržištu konsultantskih usluga, već će Vam pomoći dа uvidite vаžnost lične inicijаtive i proаktivnosti u reаlizаciji profesionаlnih ciljeva.

Učesnike će ispred kompanije EY prvo pozdraviti Ivan Rakić, rukovodeći partner za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu koji je i sam Alumni Pravnog faklulteta Univerziteta u Beogradu, a zatim će učesnicima na raspolaganju biti po dva ili više predstavnika svake servisne linije;

Sektor za usluge revizije i povezanih usluga – Assurance

Vesna Radovanović, Senior

Biljana Krneta, Asistent

Jovana Zuber, Intern

Sektor za usluge poreskog savetovanja – TAX

Nikola Jovanović, Asistent

Goran Mihajlović, Asistent

Sektor za usluge poslovnog savetovanja – Advisory

Natalija Živanović, Intern

Petar Torlak, Intern

Sektor za savetodavne usluge pri poslovnim transakcijama – TAS

Adam Kovač, Senior

Damjan Kulundžić, Senior

Sektor za istragu prevara i rešavanje sporova – FIDS

Aleksandar Besarović, Asistent

Sanja Ugrčić, Asistent

Babić & Ćosović a.o.d. – EY Law

Sofija Stevanović

Verica Spasojević

Nebojša Tulić

Sektor za upravljanje ljudskim resursima – HR

Sonja Jovanović, HR Senior Manager

Stela Zupan, Senior

Biljana Badža, Asistent

Predstavnici servisnih linija su mladi i ostvareni ljudi od kojih je veliki broj završio baš Pravni fakultet a danas imaju uspešne karijere i želju da vam prenesu svoja iskustva, upoznaju vas sa kompanijom i servisnim linijama i savetima pomognu da postanete deo kompanije EY.

Ovaj susret će biti sjajna prilika da se informišete i o trenutno otvorenim pozicijama za obavljanje stručne prakse, volonterskom radu, neformalnoj edukaciji, kao i otvorenim pozicijama za posao. Takođe, dobićete priliku da se iz prve ruke upoznate sa poslovnom kulturom, i proširite svoju mrežu kontakata.

Vreme: sreda, 12. april u 16.45h

Mesto: kafić „El Derecho“ kod Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Broj učesnika je ograničen!

Pošaljite Vašu biografiju najkasnije do 10.04.2017. godine na: elsaserbia@elsa.org.rs

Čekamo vas!

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: