Preduzetništvo kao životni stil

Svedoci smo velikih promena koje se dešavaju širom sveta - od migrantske krize do ekoloških katastrofa.

Ovi globalni problemi utiču na naš svakodnevni život i naš opstanak zavisi od našeg ponašanja i postupaka. Inovativani preduzetnički pristup razvijaju naš potencijal kao i ljudski, socijalni i finansijski kapital. Inovacija je postala neophodna zbog sve komplikovanijeg sveta u kome biznis, javna preduzeća, organizacije civilnog društva i pojednici funkcionišu. Lifestyle Entrepreneurship događaj je prilika za mlade ljude da izgrade svoj kapacitet dizajniranja održivije budućnosti uz jaku motivaciju i građenje veština zajedno sa lokalnim vršnjacima i preduzetnicima. Događaj će se održati: u sredu 01. juna 2016. godine u 18:00 časova, u Impact Hub-u, Makedonska 21, Beograd.

Lifestyle Entrepreneurship događaj je za mlade ljude koji žele da postanu uticajni lideri u svojoj oblasti. Događaj će se fokusirati na građenje preduzetničkih veština 21. veka – kao što su kreativnost, kolaboracija i efikasna komunikacija. Sposobnost kritičkog razmišljanja, uspostavljanja jake saradnje, efektivne komunikacije, generisanja prototipa i kreativno rešavanje problema stvara najbolju moguću praksu koja se može koristiti za stvaranje otpornijih i održivijih zajednica. Govornici na samom događaju će biti uskoro objavljeni na našoj FB stranici.

Incitement Srbija je deo globalne mreže koja pomaže ljudima da se povežu, iznesu svoje ideje i preuzmu inicijativu, da bi od okruženja u kom žive napravili okruženje kakvo žele. Svaki od događaja ima drugačiju temu, o kojoj pričaju dva govornika. Oko zadate teme, okupljamo različite profile ljudi, dajući im šansu da se upoznaju i povežu, kao i da čuju seriju zanimljivih govora, koji će ih pokrenuti na akciju. Dajemo im priliku da podele svoje ideje sa drugima i motivišemo ih da ih sprovedu u delo. Zainteresovani se za ovaj događaj mogu prijaviti putem:

Eventbrite-a: http://bit.ly/1QXxg1w

Impact Hub Belgrade je domaćin ovog skupa u okviru svojih inicijativa koje se organizuju na različite tematske programe posvećene razvoju preduzetništva i poslovanja koji doprinose socijalnim, ekonomskim i kulturnim promenama u društvu.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: