Poziv za četiri radionice Foruma mladih sa invaliditetom

POZIV ZA RADIONICE: „Osnove prodaje“, „Poslovni bonton“, „Priprema za razgovor za posao“ i „Simulacija razgovora za posao sa snimanjem“.

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje radionice za osobe sa invaliditetom koje žele da razviju svoja znanja i veštine i iskoriste mogućnost daljeg usavršavanja i unapređenja konkurentnosti na tržištu rada.

Cilj nam je unapređivanje konkurentnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, doprinos većoj aktivaciji i unapređenje svesti poslodavaca o značaju zapošljavanja osoba sa invaliditetom što će direktno povećati zaposlivost osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda.

Poziv je upućen osobama sa invaliditetom sa teritorije Grada Beograda.

Mesto održavanja programa: Grad Beograd, IN centar, Cara Lazara 5-7, Stari grad

Vreme realizacije:

„Poslovni bonton“, „Priprema za razgovor za posao“ – ponedeljak, 07. decembar, 10.00-13.00 časova          

„Simulacija razgovora za posao sa snimanjem“- utorak, 08. decembar, 10.00-13.00 časova      

Broj učesnika: 12(usled većeg broja prijavljenih, uvešćemo nove termine)

Učešće na obuci je besplatno.

Kako se prijaviti?

Za učešće na edukacijije potrebno da organizatoru dostavite:

Ime i prezime

Kontakt telefon

E-Mail

Naznačite da li dolazite ispred udruženja (i naziv udruženja), da li ste student, zaposlena ili nezaposlena osoba

Ukoliko imate dodatne napomene u vezi prostora, komunikacije i sl.

Da li ćete prisustvovati na svim radionicama ili samo na određenim (navesti na kojim).

Prijavu možete dostaviti elektronskim putem na e-mail: office@fmi.rs ili putem telefona 011 32 20 632(radnim danom, u periodu od 09-17 časova). Osoba za kontakt je Tanja Milutinović.

Očekujemo Vas!

Na raspolaganju smo Vam za sve dodatne informacije.

Za sve dodatne informacije o programu možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 09:00h do 17:00h) ili putem mail-a office@fmi.rs.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Program podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Projekat finansira Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu.

O FORUMU MLADIH SA INVALIDITETOM:

Forum mladih sa invaliditetom je udruženje građana osnovano 2005. godine u Beogradu. Forum realizuje aktivnosti za jačanje individualnih sposobnosti osoba sa invaliditetom za zapošljavanje, doprinoseći unapređenju znanja i veština. Sa druge strane, Forum realizuje program za poslodavce, umanjujući predrasude i kreirajući prilike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: