Plavo pozorište radionica Glas u akciji

Radionica ima za cilj upoznavanje polaznika sa nekim od osnovnih principa savremenog antropološkog pozorišta: fizičkim i vokalnim treningom, vežbanjem koncentracije, prisutnos/, intencije i inicija/ve u radu, kao i principom prevazilaženja sopstvenih limita i predrasuda. Poseban akcenat će bi/ stavljen na osvešćivanje i oslobađanje glasovnog aparata, njegove organske osnove i stvaranje mogućnos/ za vokalne akcije.

Plavo pozorište – pozorišna laboratorija je osnovana 1995.godine u Beogradu i oslanja se na iskustva i principe koje su ustanovili pozorišni reformatori XX veka: Stanislavski, Arto, Grotovski, Odin teatar i italijanski reditelj Masimo Đane/.

Osnovne premise Plavog pozorišta su pozorište kao mesto komunikacije, samo-istraživanja, otvorenog uma u kome se mogu reći neke važne stvari o nama i svetu koji nas okružuje, kao i pozorište u kome je glumac pre svega čovek, ljudsko biće, a tek onda glumac.

Radionica ima za cilj upoznavanje polaznika sa nekim od osnovnih principa savremenog antropološkog pozorišta: fizičkim i vokalnim treningom, vežbanjem koncentracije, prisutnos/, intencije i inicija/ve u radu, kao i principom prevazilaženja sopstvenih limita i predrasuda. Poseban akcenat će bi/ stavljen na osvešćivanje i oslobađanje glasovnog aparata, njegove organske osnove i stvaranje mogućnos/ za vokalne akcije.

Glas u akciji
5 – 9. septembar 2016. godine
Prijave i informacije: plavopozoriste@gmail.com
i tel: 064 492 66 81

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: