Otvoren poziv za edukativni program “Aktivacijom do zaposlenja”

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje edukativni program za mlade osobe sa invaliditetom, do 30 godina starosti, koje žele da razviju svoja znanja i veštine i iskoriste mogućnost daljeg usavršavanja i unapređenja konkurentnosti na tržištu rada.

O PROGRAMU

Program će biti edukativno-radioničarskog karaktera, gde će predavači na određene teme biti predstavnici poslovnog sektora.

Mesto održavanja programa: Grad Beograd

Vreme realizacije: 05-09. oktobar 2015. (ponedeljak-petak), od 09:30h do 17:30h

Teme programa:

 • HR radionice (pisanje CV-a, priprema za intervju za posao, strategija traženja posla)
 • Veštine komunikacije
 • Asertivna komunikacija
 • Veštine prezentacije
 • Veština prodaje i odnos prema korisnicima
 • Osnove lične efikasnosti
 • Donošenje odluka
 • Upravljanje vremenom
 • Rešavanje problema i upravljanje stresom
 • Timski rad
 • Kancelarijsko poslovanje

(*moguće su izmene u postavljenim temama)

Poziv je otvoren za osobe sa invaliditetom uzrasta do 30 godina, koji imaju prebivalište u Gradu Beogradu.

Učešće na obuci je besplatno.

Forum mladih sa invaliditetom snosi sve troškove obuke: radnog materijala, zakupa sale, ishrane, osveženja.

KAKO SE PRIJAVITI?

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je popuniti Prijavni formular.

Prijavni formular se šalje na e-mail adresu: office@fmi.rs .

Rok za podnošenje prijava je 11. septembar 2015.

Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Na osnovu primljenih prijavnih formulara, biće odabrano ukupno 15 učesnika. Rezultati selekcije biće javljeni samo primljenim učesnicima.

Za sve dodatne informacije o programu možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 09:00h do 17:00h) ili putem mail-a office@fmi.rs .

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: