Kurs Veštine upravljanja karijerom

Prvi put na Univerzitetu u Beogradu Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata nudi jedinstvenu priliku studentima završnih godina studija da pohađaju kurs Veštine upravljanja karijerom. Ovaj fakultativni kurs će se tokom tekućeg semestra realizovati na dva fakulteta – Farmaceutskom i Poljoprivrednom.

Kurs je namenjen redovnim studentima završnih godina ovih fakulteta koji žele da ovladaju nekim od znanja i veštine koje im mogu pomoći pri zapošljavaju i dobiju odgovore na pitanja:

Šta su veštine upravljanja karijerom i zašto su one važne?

Zašto i kako se planira karijera?

Kako se traži posao?

Kako se donose karijerne odluke?

Kako se predstavlja poslodavcu? …i mnoga druga.

Kurs je zamišljen kao paket od 10 dvosatnih aktivnosti – predavanja, radionica i susreta sa profesionalcima. Početak je rezervisan za poslednju nedelju februara i realizovaće se jednom nedeljno.  Kurs vode zaposleni iz Centra za razvoj karijere i Filozofskog fakulteta, kao i gostujući saradnici iz farmaceutskih organizacija, odnosno privrednog sektora.

Pohađanje kursa se, između ostalog, priznaje kao vannastavna aktivnost koja se upisuje u dodatak diplomi i koje nosi dodatne ESPB bodove (*bodovi nisu kumulativni).

Broj mesta je ograničen, a zainteresovani mogu da se prijave putem formulara koji se nalazi na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu i koji je potrebno poslati na office@razvojkarijere.bg.ac.rs .

Više informacija o kursu, sadržaju i strukturi, i prijavni formular studenti mogu naći ovde:http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk

Prijavljivanje je otvoreno od 7. do 16. februara. Vidimo se!

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: